Dienstleistungen - 80999-2018

22/02/2018    S37    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Chrzanów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2018/S 037-080999

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów
ul. Oświęcimska 31
Chrzanów
32-500
Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Durak
Telefon: +48 668125284
E-Mail: elzbieta.durak@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 326234154
NUTS-Code: PL2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.chrzanow.katowice.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w roku 2018-2019

Referenznummer der Bekanntmachung: ZB.270.03.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łowieckiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w roku 2018-2019.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 278 898.00 PLN / höchstes Angebot: 8 462 995.26 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I – leśnictwa: Kroczymiech, Mętków, Piła Kościelecka, Sławków, Szczakowa, Podłęże

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77314000
75251120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Głównym miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Chrzanów na terenie leśnictw: Kroczymiech, Mętków, Pila Kościelecka, Sławków, Szczakowa, Podłęże.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi gospodarki leśnej w latach 2018-2019 na terenie leśnictw: Kroczymiech, Mętków, Pila Kościelecka, Sławków, Szczakowa, Podłęże. Szacunkowa ilość podstawowych prac: pozyskanie drewna - 69441m3, zrywka drewna - 69441m3, odnowienia - 178,14ha, czyszczenia wczesne - 199,32ha, czyszczenia późne - 281,55ha, pielęgnacja gleby - 626,16ha.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podana w pkt. II.2.6 wartość zamówienia nie obejmuje ewentualnych zamówień uzupełniających (50 % wartości zamówienia podstawowego). Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena-60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia-40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 101201,44 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II – leśnictwa: Chełmek, Żarki, Myślachowice, Dulowa, Bukowno, Ciężkowice, OHZ Dulowa

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
77314000
75251120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Głównym miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Chrzanów na terenie leśnictw: Chełmek, Żarki, Myślachowice, Dulowa, Bukowno, Ciężkowice oraz OHZ Dulowa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi gospodarki leśnej w latach 2018-2019 na terenie leśnictw: Chełmek, Żarki, Myślachowice, Dulowa, Bukowno, Ciężkowice oraz OHZ Dulowa. Szacunkowa ilość podstawowych prac: pozyskanie drewna - 70927m3, zrywka drewna - 70927m3, odnowienia - 183,38ha, czyszczenia wczesne - 95,97, czyszczenia późne - 270,85ha, pielęgnacja gleby - 683,28ha.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podana w pkt. II.2.6 wartość zamówienia nie obejmuje ewentualnych zamówień uzupełniających (50 % wartości zamówienia podstawowego). Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena-60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia-40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 96395,85 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III - obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa, obsługa punktu meteorologicznego, obsługa trzech dostrzegalni przeciwpożarowych

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120
77230000
77231000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Głównym miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Chrzanów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi gospodarki leśnej w latach 2018-2019 związane z obsługą Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa (ok. 2400 godzin), obsługa punktu meteorologicznego (ok. 1600 godzin), obsługa trzech dostrzegalni przeciwpożarowych (ok. 10800 godzin).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Podana w pkt. II.2.6 wartość zamówienia nie obejmuje ewentualnych zamówień uzupełniających (50 % wartości zamówienia podstawowego). Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena-60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia-40 %.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3401,51 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 223-463886
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZB.270.03.2017
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I – leśnictwa: Kroczymiech, Mętków, Piła Kościelecka, Sławków, Szczakowa, Podłęże

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZB.270.03.2017
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II – leśnictwa: Chełmek, Żarki, Myślachowice, Dulowa, Bukowno, Ciężkowice, OHZ Dulowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZB.270.03.2017
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III - obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa, obsługa punktu meteorologicznego, obsługa trzech dostrzegalni przeciwpożarowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Leśnych Leśnik Krzysztof Ocieczek
Jaworzno
43-607
Polen
NUTS-Code: PL2
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 278 924.03 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 278 898.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/02/2018