Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Bunuri - 81032-2021

17/02/2021    S33

Belize-Belmapan: Pachete software şi sisteme informatice

2021/S 033-081032

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: European Union, represented by the European Commission
Adresă: Technical Office Belmopan 3358 Floral Park Street
Localitate: Belmapan
Cod NUTS: BZ BELIZE
Țară: Belize
Persoană de contact: Hansmann, Nicolaus
E-mail: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Clinical Data Exchange, Warehouse and Analytics Platform to the Ministry of Health — Belize

Număr de referinţă: DEVCO/BCV/2020/EA-OP/0041
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

The subject of the contract is the customization analysis and design, manufacture, delivery, installation, onsite support and after-sales service by the contractor of the clinical data exchange, warehouse and analytics platform to the Ministry of Health — Belize.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Health Support Programme Belize

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33000000 Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BZ BELIZE
Locul principal de executare:

Delegation of the European Union, to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

The contract is to develop and operationalize a Clinical Data Exchange Platform (hereinafter Platform), in line with a set of international and national standards and regulation, which shall promote and support the Belize Health sector strategy, expanding the current health information system infrastructure (BHIS and other information systems). The following Platform products are to be delivered/customized using the supplied Platform Components: Interoperable EHR (including the EHR database and document repository); Data Analysis System; Master Indexes; Registries and Reference Information Services; Clinical Nomenclature and Classification Services; EHR Interfaces (including Clinician, Data Analytics and Administration Portals); EHR Clinical Semantics Engine (CSE).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Actual ratio is quality — price ratio. For this reason, 50 % is assigned to each one / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

FED/2017/039-232 The Health Support Programme focus on refurbishing health facilities to become storm resilient and energy efficient, upgrading the health information system and restructuring the management structure and service delivery.

II.2.14)Informații suplimentare

Publication reference

Europeaid/140499/DH/SUP/BZ

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 242-595173
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 1
Titlu:

Health Support Programme Belize

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Alte motive (întreruperea procedurii)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: General Court of the European Union
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

See internet address provided in section I.3).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Delegation of the European Union to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands Technical Office Belmopan
Adresă: 3358 Floral Park Street
Localitate: Belmopan
Țară: Belize
E-mail: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2021