Dienstleistungen - 81045-2018

22/02/2018    S37    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Zakopane: Dienstleistungen im Gartenbau

2018/S 037-081045

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasta Zakopane
000654948
ul. Kościuszki 13 pokój nr 8
Zakopane
34-500
Polen
Kontaktstelle(n): Urszula Grzyb Biuro ds zamówien publicznych
Telefon: +48 182020448
E-Mail: przetargi@zakopane.eu
Fax: +48 182020448
NUTS-Code: PL218

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zakopane.eu

Adresse des Beschafferprofils: www.zakopane.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie w roku 2018 i 2019 usŁug ogrodniczych na terenie Miasta Zakopane.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.86.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych na terenie Miasta Zakopane. Zad 1 -usługi ogrodnicze na terenie m. Zakopane, polegająca na: zakładaniu i utrzymywaniu nasadzeń z roślinnością jednoroczną .)obsadzaniu i utrzymywaniu kwietników, mis, donic i wież kwiatowych,zakładaniu i utrzymywaniu rabat z roślinnością trwałą przycinaniu żywopłotów oraz krzewów nawożeniu zieleńców,rekultywacji zieleńców,utrzymywaniu miejsc pamięci narodowej,sadzeniu żywopłotów oraz uzupełnianiu brakujących fragmentów żywopłotów,utrzymaniu nawierzchni żwirowych,przewożeniu wież kwiatowych i donic betonowych i drewnianych,przechowywaniu kwietników, donic, skrzynek oraz wież kwiatowych,zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane. Zad 2 -usługi ogrodnicze w obrębie zadrzewienia gminnego, na terenie Miasta Zakopane w tym na terenie wpisanym do rejestru zabytków Woj. Małopolskiego, polegające na: pielęgnacji drzew, pielęgnacji młodych nasadzeń drzew,wycinki drzew, frezowania pni, karczowania krzewów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 388 888.89 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi ogrodnicze na terenie miasta Zakopane.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Miasto Zakopane.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1. Zadanie 1 -usługi ogrodnicze na terenie miasta Zakopane, polegająca na:

1) zakładaniu i utrzymywaniu nasadzeń z roślinnością jednoroczną o szacunkowej powierzchni łącznej 730m2 (rabaty i murki kwiatowe),

2) obsadzaniu i utrzymywaniu kwietników, mis, donic i wież kwiatowych

W szacunkowej ilości 569 szt.,

3) zakładaniu i utrzymywaniu rabat z roślinnością trwałą o szacunkowej powierzchni łącznej 4.563 m2,

4) przycinaniu żywopłotów o szacunkowej powierzchni łącznej 7.395 m2 pow. rozw. oraz krzewów o szacunkowej powierzchni łącznej 10.797 m2,

5) nawożeniu zieleńców o szacunkowej powierzchni łącznej 163.881 m2,

6) rekultywacji zieleńców,

7) utrzymywaniu miejsc pamięci narodowej,

8) sadzeniu żywopłotów oraz uzupełnianiu brakujących fragmentów żywopłotów,

9) utrzymaniu nawierzchni żwirowych o szacunkowej powierzchni 326 m2,

10) przewożeniu wież kwiatowych i donic betonowych i drewnianych,

11) przechowywaniu kwietników, donic, skrzynek oraz wież kwiatowych,

Zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

Do wzoru umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji.

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił na świadczone usługi objęte zakresem Zadania 1- gwarancji nie mniej niż 12 miesięcy na żywotność sadzonych drzew, krzewów, bylin, cebul kwiatów wiosennych, żywopłotów oraz zakładanej w ramach rekultywacji zieleńców nawierzchni trawiastej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na zywotnośc sadzonych drzew,krzewów,bylin cebul kwiatowych wiosennych,żywopłotów oraz zakładanej w ramach rekultywacji zieleńców nawierzchni trawiastej / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi ogrodnicze w obrebie zadrzewienia gminnego,na terenie Miasta Zakopane w tym na terenie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211400
77211500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218
Hauptort der Ausführung:

Miasto Zakopane.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.2. Zadanie 2 -usługi ogrodnicze w obrębie zadrzewienia gminnego, na terenie Miasta Zakopane w tym na terenie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego, polegające na:

1) pielęgnacji drzew,

2) pielęgnacji młodych nasadzeń drzew,

3) wycinki drzew,

4) frezowania pni,

5) karczowania krzewów,

6) remontowania zabezpieczeń drzew,

Zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe osoby wykazanej przez wykonawcę, która będzie świadczyc usługi pielęgnacji drzew / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 227-473186
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi ogrodnicze na terenie miasta Zakopane.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o.
145302540
Brzezna 576
Podegrodzie
33-386
Polen
NUTS-Code: PL218
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 166 666.67 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 381 722.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi ogrodnicze w obrebie zadrzewienia gminnego,na terenie Miasta Zakopane w tym na terenie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
BKW Uslugi Komunalne Sp. z o.o.
145302540
Brzezna 576
Podegrodzie
33-386
Polen
NUTS-Code: PL218
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 222 222.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 193 622.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/02/2018