Prekės - 81359-2020

18/02/2020    S34

Lenkija-Bydgoszcz: Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2020/S 034-081359

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 018-040369)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka z o.o.
Adresas: ul. Toruńska 103
Miestas: Bydgoszcz
NUTS kodas: PL613 Bydgosko-toruński
Pašto kodas: 85-817
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Przemysław Mikołajczyk/Marcin Rutkowski
El. paštas: przemyslaw.mikolajczyk@mwik.bydgoszcz.pl
Telefonas: +48 525860985 / 525860983
Faksas: +48 525860583
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.mwik.bydgoszcz.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa – etap I.

Nuorodos numeris: ZP-001/D/RZ/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1. część 1 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (stacji graficznych, stacji roboczych, monitorów, tabletów);

2) dostawę fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej (plotera);

2. część 2 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego zestawu urządzenia do monitorowania szumu i wycieku wody;

2) dostawę fabrycznie nowego zestawu urządzenia mobilnego do pomiaru ciśnienia w sieci wodociągowej;

3. część 3 zamówienia, obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowego oprogramowania do modelowania systemu wodociągowego oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi tego oprogramowania;

2) dostawę fabrycznie nowego oprogramowania do modelowania systemu kanalizacji sanitarnej oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi tego oprogramowania;

3) szkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania CAD;

4. część 4 zamówienia, obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń do lokalizacji armatury przy pomocy systemu GPS wraz z akcesoriami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/02/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 018-040369

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 27/02/2020
Turi būti:
Data: 02/03/2020
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 27/02/2020
Turi būti:
Data: 02/03/2020
VII.2)Kita papildoma informacija: