Prekės - 81360-2020

18/02/2020    S34

Lenkija-Poznań: Viešojo transporto paslaugų autobusai

2020/S 034-081360

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 013-027019)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.
Adresas: ul. Głogowska 131/133
Miestas: Poznań
NUTS kodas: PL415 Miasto Poznań
Pašto kodas: 60-244
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dorota Nowak
El. paštas: zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Telefonas: +48 618396221
Faksas: +48 618396009
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.mpk.poznan.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym

Nuorodos numeris: AL.0140.01.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34121100 Viešojo transporto paslaugų autobusai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 37 fabrycznie nowych, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, w tym 31 autobusów miejskich standardowych o napędzie elektrycznym i długości w przedziale 11,5–12 m oraz 6 autobusów miejskich przegubowych o napędzie elektrycznym i długości w przedziale 17,5–18 m.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/02/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 013-027019

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.2
Yra:

2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

2.1. wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

a) dla zadania 1 – 6 600 000,00 PLN (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych),

b) dla zadania 2 – 9 600 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych).

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na oba zadania, wówczas na potrzeby wykazania spełnienia ww. warunku dla zadania 1 oraz zadania 2 Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na sumę wartości wskazanych dla obu zadań, tj. w łącznej wysokości co najmniej 16 200 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów dwieście tysięcy złotych).

Turi būti:

2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

2.1. wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

a) dla zadania 1 – 9 600 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych);

b) dla zadania 2 – 6 600 000,00 PLN (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych).

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na oba zadania, wówczas na potrzeby wykazania spełnienia ww. warunku dla zadania 1 oraz zadania 2 Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na sumę wartości wskazanych dla obu zadań, tj. w łącznej wysokości co najmniej 16 200 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów dwieście tysięcy złotych).

Dalies numeris: III.1.3
Yra:

2.1. Zadania 1 – autobusy standardowe o napędzie elektrycznym - wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę/dostawy na łączną liczbę co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym.

2.2. Zadania 2 – autobusy przegubowe o napędzie elektrycznym - wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę/dostawy na łączną liczbę co najmniej 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym.

Turi būti:

2.1. Zadanie 1 – autobusy standardowe o napędzie elektrycznym wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę/dostawy na łączną liczbę co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów zasilanych energią elektryczną lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym, o długości co najmniej 11 metrów każdy.

2.2. Zadanie 2 – autobusy przegubowe o napędzie elektrycznym wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę/dostawy na łączną liczbę co najmniej 3 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów zasilanych energią elektryczną lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym, o długości co najmniej 11 metrów każdy.

VII.2)Kita papildoma informacija: