Services - 82738-2022

15/02/2022    S32

Poland-Pionki: Forestry services

2022/S 032-082738

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kozienice
Postal address: ul. Partyzantów 62
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
Contact person: Sylwia Nowak
E-mail: kozienice@radom.lasy.gov.pl
Telephone: +48 486123908
Fax: +48 486123908
Internet address(es):
Main address: www.radom.lasy.gov.pl/kozienice
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kozienice w roku 2022 - III postępowanie

Reference number: ZG.270.2.10.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna turystycznego zagospodarowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kozienice w roku 2022

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 444 526.14 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Adamów i Chinów

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Adamów i Chinów

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Adamów i Chinów

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Cztery Kopce i Maciejowice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Cztery Kopce i Maciejowice

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Cztery Kopce i Maciejowice

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Stanisławice i Januszno

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Stanisławice i Januszno

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Stanisławice i Januszno

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwo Kociołki

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Kociołki

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Kociołki

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Augustów i Przejazd

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Augustów i Przejazd

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Augustów i Przejazd

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Karpówka, Podgóry i Jaśce

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Karpówka, Podgóry i Jaśce

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Karpówka, Podgóry i Jaśce

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-670603
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Leśnictwa: Adamów i Chinów

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Leśnych „TAXUS” Wojciech Abramowicz
National registration number: 812 139 26 87
Postal address: Żdżary 42,
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P.U.L. JAWOR Robert Rozborski
National registration number: 812 131 36 99
Postal address: Czarna Wieś 108
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALKAR Karol Alot
National registration number: 796 253 25 19
Postal address: Stoki 9
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Z.U.L. WITBÓR Leszek Witusiński
National registration number: 812 000 02 48
Postal address: ul. Dr. Marii Garszwo 93
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi leśne i budowlane Paweł Strojek
National registration number: 796 247 59 74
Postal address: Jaroszki 59
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FRESH GREEN Dżesika Wieczorek
National registration number: 812 191 67 07
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-903
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Adam Wolski
National registration number: 812 167 78 52
Postal address: Jaroszki 19
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PHU MAREL Arkadiusz Wieczorek
National registration number: 8121270205
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-903
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 399 955.21 PLN
Lowest offer: 1 081 531.50 PLN / Highest offer: 1 081 531.50 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Leśnictwa: Cztery Kopce i Maciejowice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P.U.L. TAXUS Wojciech Abramowicz
National registration number: 812 139 26 87
Postal address: Żdżary 42
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FRESH GREEN Dżesika Wieczorek
National registration number: 812 191 67 07
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Adam Wolski
National registration number: 812 167 78 52
Postal address: Jaroszki 19
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PHU MAREL Arkadiusz Wieczorek
National registration number: 8121270205
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P.U.L. JAWOR Robert Rozborski
National registration number: 812 131 36 99
Postal address: Czarna Wieś 108
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALKAR Karol Alot
National registration number: 796 253 25 19
Postal address: Stoki 9
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Z.U.L. WITBÓR Leszek Witusiński
National registration number: 812 000 02 48
Postal address: ul. Dr. Marii Garszwo 93
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi leśne i budowlane Paweł Strojek
National registration number: 796 247 59 74
Postal address: Jaroszki 59
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 340 203.12 PLN
Lowest offer: 1 201 671.50 PLN / Highest offer: 1 201 671.50 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Leśnictwa: Stanisławice i Januszno

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PUL TAXUS Wojciech Abramowicz
National registration number: 812 139 26 87
Postal address: Żdżary 42
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PUL JAWOR Robert Rozborski
National registration number: 812 131 36 99
Postal address: Czarna Wieś 108
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALKAR Karol Alot
National registration number: 796 253 25 19
Postal address: Stoki 9
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Z.U.L. WITBÓR Leszek Witusiński
National registration number: 812 000 02 48
Postal address: ul. Dr. Marii Garszwo 93
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi leśne i budowlane Paweł Strojek
National registration number: 796 247 59 74
Postal address: Jaroszki 59
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FRESH GREEN Dżesika Wieczorek
National registration number: 812 191 67 07
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-903
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Adam Wolski
National registration number: 812 167 78 52
Postal address: Jaroszki 19
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PHU MAREL Arkadiusz Wieczorek
National registration number: 8121270205
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-903
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 512 946.99 PLN
Lowest offer: 1 390 823.80 PLN / Highest offer: 1 390 823.80 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Leśnictwo Kociołki

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Wojciech Abramowicz PUL TAXUS
National registration number: 812 139 26 87
Postal address: Żdżary 42
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PUL JAWOR Robert Rozborski
National registration number: 812 131 36 99
Postal address: Czarna Wieś 108
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALKAR Karol Alot
National registration number: 796 253 25 19
Postal address: Stoki 9
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Z.U.L. WITBÓR Leszek Witusiński
National registration number: 812 000 02 48
Postal address: ul. Dr. Marii Garszwo 93
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi leśne i budowlane Paweł Strojek
National registration number: 796 247 59 74
Postal address: Jaroszki 59
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FRESH GREEN Dżesika Wieczorek
National registration number: 812 191 67 07
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-903
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Adam Wolski
National registration number: 812 167 78 52
Postal address: Jaroszki 19
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PHU MAREL Arkadiusz Wieczorek
National registration number: 8121270205
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-903
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 691 282.28 PLN
Lowest offer: 606 973.50 PLN / Highest offer: 606 973.50 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Leśnictwa: Augustów i Przejazd

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Leśnictwa: Karpówka, Podgóry i Jaśce

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PUL TAXUS Wojciech Abramowicz
National registration number: 812 139 26 87
Postal address: Żdżary 42
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PUL JAWOR Robert Rozborski
National registration number: 812 131 36 99
Postal address: Czarna Wieś 108
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALKAR Karol Alot
National registration number: 796 253 25 19
Postal address: Stoki 9
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Z.U.L. WITBÓR Leszek Witusiński
National registration number: 812 000 02 48
Postal address: ul. Dr. Marii Garszwo 93
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi leśne i budowlane Paweł Strojek
National registration number: 796 247 59 74
Postal address: Jaroszki 59
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FRESH GREEN Dżesika Wieczorek
National registration number: 812 191 67 07
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-903
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Adam Wolski
National registration number: 812 167 78 52
Postal address: Jaroszki 19
Town: Pionki
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PHU MAREL Arkadiusz Wieczorek
National registration number: 8121270205
Postal address: Maciejowice 32B
Town: Głowaczów
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-670
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 249 031.32 PLN
Lowest offer: 2 189 206.70 PLN / Highest offer: 2 189 206.70 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy (załącznik nr 12 do SWZ) warunków ich wprowadzenia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/02/2022