Połączone kontrakty - 82966-2017

TITytułPolska-Rzeszów: Odczynniki laboratoryjne
NDNr dokumentu82966-2017
PDData publikacji04/03/2017
OJDz.U. S45
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiKliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/03/2017
NCZamówienie3 - Połączone kontrakty
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV33694000 - Czynniki diagnostyczne
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
38434000 - Analizatory
OCPierwotny kod CPV33694000 - Czynniki diagnostyczne
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
38434000 - Analizatory
RCKod NUTSPL325
IAAdres internetowy (URL)www.bip.szpital.rzeszow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE