Usługi - 83401-2022

TITytułLuksemburg-Luksemburg: Inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności - Serbia - UPFI (Urban Projects Finance Initiative) - Przygotowanie projektu pomocy technicznej na potrzeby przekształcenia mobilności miejskiej i korytarza kolejowego w Niszu (Serbia)
NDNumer publikacji ogłoszenia83401-2022
PDData publikacji16/02/2022
OJNumer wydania Dz.U. S33
TWMiejscowość nabywcyLUKSEMBURG
AUNazwa urzędowa nabywcyEuropejski Bank Inwestycyjny
OLJęzyk oryginałuEN
CYKraj nabywcyLU
AARodzaj nabywcy5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAInstytucja/agencja UEEuropejski Bank Inwestycyjny
DSDokument wysłany09/02/2022
DTTermin składania ofert25/03/2022
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)71356200 - Usługi pomocy technicznej
RCMiejsce realizacji (NUTS)RS
IAAdres internetowy (URL)https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE