Építési beruházás - 83633-2022

16/02/2022    S33

Magyarország-Budapest: Közút építése

2022/S 033-083633

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025785
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu/
A felhasználói oldal címe: https://nif.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

21. sz. főút továbbfejlesztése - II. ütem

Hivatkozási szám: EKR000772512021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztésére vonatkozóan II. ütem (PST: K021.18.73)

21. számú főút 1+300 - 52+700 km szelvények között kivitelezési munkáinak elvégzése (II. ütemben):

- meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye;

- 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása;

- M3 autópálya - 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 - 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése;

21. sz. főút 1+300 -52+700 km szelvények között egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kiviteli terveinek tervezése és kivitelezése

Főbb várható mennyiségek:

- szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon;

- meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3

- AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3

- AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3

- AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3

- Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m

- Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése : 24 db

- Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m

- Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db

Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A kivitelezésből származó újrafelhasználható mart aszfalt mennyiségeket a közútkezelő(k) által kijelölt helyre szükséges szállítani.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 338 888 888.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34996000 Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések
45233121 Főútvonal építése
45233142 Közútjavítás
45233221 Útburkolati jelek festése
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
A teljesítés fő helyszíne:

21. számú főút Hatvan és Salgótarján közötti részszakaszok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

21. számú főút 1+300 - 52+700 km szelvények között kivitelezési munkáinak elvégzése (II. ütemben):

- meglévő burkolaton közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése szakaszosan Heves és Nógrád megye;

- 21. sz. főút 12+000 km szelvényében meglévő körforgalom akusztikus burkolati jeleinek átalakítása;

- M3 autópálya - 21. sz. főút csomópont alcsomópontjaiban (21. sz. főút 1+650 - 2+450 km sz. között) jelzőlámpás irányítás kiépítése;

21. sz. főút 1+300 -52+700 km szelvények között egységes forgalomtechnikai jelzésrendszer kiviteli terveinek tervezése és kivitelezése

Főbb várható mennyiségek:

- szakaszos burkolatcsere összesen: 12,52 km hosszon;

- meglévő aszfalt pályaszerkezetű út marás: 5018 m3

- AC 22 (mF) kötő aszfaltburkolat készítése: 817 m3

- AC 16 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 3613 m3

- AC 11 (mF) kopó aszfaltburkolat készítése: 588 m3

- Folytonos spirállal készített fúrt cölöp: 16 m

- Háromfogalmú jelzőlámpa telepítése : 24 db

- Földalatti hírközlő hálózat, kábelfektetés: 2735 m

- Gépszekrény és vezérlő egység telepítése: 1 db

Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek/bejelentések, hozzájárulások beszerzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A kivitelezésből származó újrafelhasználható mart aszfalt mennyiségeket a közútkezelő(k) által kijelölt helyre szükséges szállítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1) AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pont meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2) AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pont meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: A tárgyi tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása a meglévő közúti forgalom fenntartás biztosítása mellett történhet, ezért az egyes részfeladatok munkafolyamatainak valamint a kivitelezésének idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása és egységesítés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása.

2. A megvalósítási időnek nem része a december 01. és február 28. közötti időszak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 127-335607
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

21. sz. főút továbbfejlesztése - II. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@hedoepito.hu
Telefon: +36 37560090
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 338 888 888.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1./ Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.

Adószám: 14300327-2-44

2) Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76.

Adószám: 27972685-2-41

3./ Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2351 Alsónémedi Ócsai Út hrsz: 2405/4

Adószám: 26647184-2-44

4./ Közös ajánlattevő neve: Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2141 Csömör Határ Út 056/20. hrsz.

Adószám: 14779066-2-13

Közös ajánlattevő neve: ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1164 Budapest Szabadföld Út 79.

Adószám: 12453948-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/02/2022