The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 83755-2022

16/02/2022    S33

Poland-Łódź: Construction work

2022/S 033-083755

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 186-480614)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Wydział Zamówień Publicznych w Departamupki 21 90-532 Łódź, Maria Herszel, Adam Kucharski.
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telephone: +48 426384888
Internet address(es):
Main address: http://uml.lodz.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną (...)

Reference number: DSR-ZP-VIII.271.20.2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-480614

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 22/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/02/2022
Read:
Date: 21/06/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 22/02/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: