Roboty budowlane - 83771-2017

TITytułPolska-Wrocław: Roboty budowlane
NDNr dokumentu83771-2017
PDData publikacji07/03/2017
OJDz.U. S46
TWMiejscowośćWROCŁAW
AUNazwa instytucjiGmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/03/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232140 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233161 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233252 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45234116 - Budowa torów
45234121 - Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45234126 - Roboty związane z liniami tramwajowymi
45316213 - Instalowanie oznakowania drogowego
45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232140 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233161 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233252 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45234116 - Budowa torów
45234121 - Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45234126 - Roboty związane z liniami tramwajowymi
45316213 - Instalowanie oznakowania drogowego
45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
77211400 - Usługi wycinania drzew
77211600 - Sadzenie drzew
77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
RCKod NUTSPL514
IAAdres internetowy (URL)http://www.wi.wroc.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE