Lieferungen - 83841-2018

23/02/2018    S38    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Straßenbahnpersonenwagen

2018/S 038-083841

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 2
Gdańsk
80-252
Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Gładykowski
Telefon: +48 583412963
E-Mail: przetargi@gait.pl
Fax: +48 583412963
NUTS-Code: PL634

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gait.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, niskopodłogowych.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2017/S 082-159761
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, przegubowych,wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych o długości 29,0-32,5 m i szerokości nie większej niż 2,4 m inie mniejszej niż 2,3 m, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjno – naprawczym,szkoleniem pracowników Zamawiającego, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34630000
38548000
48100000
80531000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, przegubowych,wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych o długości 29,0-32,5 m i szerokości nie większej niż 2,4 m inie mniejszej niż 2,3 m, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjno – naprawczym,szkoleniem pracowników Zamawiającego, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 80
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy pierwszych 5 sztuk tramwajów. / Gewichtung: 4
Kostenkriterium - Name: Zużycie średnie energii (Wh/km). / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Maksymalny nacisk statyczny osi wagonu na tor przyjmując założenia – obciążenia nominalnego. / Gewichtung: 4
Kostenkriterium - Name: Kryterium zastosowanych urządzeń hydraulicznych/pneumatycznych niewymagających zastosowania badańUrzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego. / Gewichtung: 2
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawo Opcji: 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych bez wyposażenia dodatkowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.06.01-00-00-0018/16 „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 082-159761
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2017/S 082 - 159761
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, niskopodłogowych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Pojazdy Szynowe PESA S.A.
Zygmunta Augusta 11
Bydgoszcz
85-082
Polen
Telefon: +48 525868100
E-Mail: pesa@pesa.pl
Fax: +48 525868010
NUTS-Code: PL61

Internet-Adresse: www.pesa.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587702
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587702
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej.

Opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego

Certyfikatu.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w

formie pisemnej.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587702
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/02/2018