Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 83841-2018

23/02/2018    S38    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Straßenbahnpersonenwagen

2018/S 038-083841

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Jaśkowa Dolina 2
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634
Postleitzahl: 80-252
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Gładykowski
E-Mail: przetargi@gait.pl
Telefon: +48 583412963
Fax: +48 583412963

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gait.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, niskopodłogowych.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2017/S 082-159761
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, przegubowych,wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych o długości 29,0-32,5 m i szerokości nie większej niż 2,4 m inie mniejszej niż 2,3 m, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjno – naprawczym,szkoleniem pracowników Zamawiającego, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34630000
38548000
48100000
80531000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, przegubowych,wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych o długości 29,0-32,5 m i szerokości nie większej niż 2,4 m inie mniejszej niż 2,3 m, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjno – naprawczym,szkoleniem pracowników Zamawiającego, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 80
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy pierwszych 5 sztuk tramwajów. / Gewichtung: 4
Kostenkriterium - Name: Zużycie średnie energii (Wh/km). / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Maksymalny nacisk statyczny osi wagonu na tor przyjmując założenia – obciążenia nominalnego. / Gewichtung: 4
Kostenkriterium - Name: Kryterium zastosowanych urządzeń hydraulicznych/pneumatycznych niewymagających zastosowania badańUrzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego. / Gewichtung: 2
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawo Opcji: 15 sztuk nowych tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych bez wyposażenia dodatkowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.06.01-00-00-0018/16 „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 082-159761
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2017/S 082 - 159761
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, niskopodłogowych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/02/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pojazdy Szynowe PESA S.A.
Postanschrift: Zygmunta Augusta 11
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL61
Postleitzahl: 85-082
Land: Polen
E-Mail: pesa@pesa.pl
Telefon: +48 525868100
Fax: +48 525868010

Internet-Adresse: www.pesa.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej.

Opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego

Certyfikatu.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w

formie pisemnej.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/02/2018