Építési beruházás - 84266-2016

Normál nézet megjelenítése

12/03/2016    S51

Magyarország-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka

2016/S 051-084266

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Práth-Lévai Erzsébet
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714105
Fax: +36 14714120

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mnsk.hu

A felhasználói oldal címe: www.mnsk.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: sport
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
A Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó bontási és egyéb előkészítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: H-8630 Budapesti Olimpiai Központ, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3–5., hrsz: 32826 és Budapest VIII. kerület, hrsz. 32848/5.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó bontási és egyéb előkészítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében az ajánlati dokumentációban előírt követelmények és a vonatkozó jogszabályok alapján.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka, 45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 3 988 996 178 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Nettó vállalkozási díj (HUF). Súlyszám 70
2. Munkamódszer – Munkaütemezés – Kockázatkezelés terv. Súlyszám 30
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
75-14-2438
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 197-355968 10.10.2015

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 216-393288 7.11.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
25.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt. és Föld-Trans 2001 Kft. – közös ajánlattevők
Postai cím: Millennium köz 1. (közös ajánlattevő vezető)
Város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 4 200 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 3 988 996 178 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Organizációs munkák: felvonulás; kerítés építés, őrzés; közmű bontási munkák (gáz; víz; villamos; szennyvíz-, csapadékelvezetés; vízóraakna); közműépítési munkák (gáz; víz; villamos; szennyvíz-, csapadékelvezetés; vízóraakna); tájépítészeti munka; palánk építési munkái.
Organizációs munkák: ideiglenes utak, mechanikai védelem készítése, állapotfelvétel;
Stadion bontási munkái: öltözőépület; öltözőépület nyaktag; VIP tribün; nagy pilonok; kis pilonok; alsó- és felső lelátó szerkezete; ÉNy szektor belső szerkezetek; küzdőtéri alagutak; egyéb szerkezetek bontása; egyéb járulékos költségek; épületgépészeti roncsolásos bontás; épületgépészet értékmentő bontás; elektromos, erősáram, gyengeáram roncsolásos bontás; elektromos, erősáram, gyengeáram értékmentő bontás; tájépítészeti bontási munkák; földmunkák; telken belüli burkolatok bontása és építése; értékmentő óvatos bontások és deponálás; FMV Épületvillamossági szakterület; FMV Épületgépészeti szakterület; FMV Közlekedési építmények szakterület; FMV Mélyépítési szakterület.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A ZÁÉV Építőipari Zrt. közös ajánlattevő nem tartozik a Kkv. tv. hatálya alá.
A Föld-Trans 2001 Kft. közös ajánlattevő a Kkv. tv. 2–3. § értelmében kisvállalkozásnak minősül.
Ajánlattevők:
— A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.), Terra-21 Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 34.) – közös ajánlattevők,
— Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53.), Merkon Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 61–63.) – közös ajánlattevők,
— West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.),
— ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), Föld-Trans 2001 Kft. (2045 Törökbálint, Mechanikai Művek Ipartelep 152/12 hrsz.) – közös ajánlattevők.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § alapján.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
7.3.2016