Tjänster - 84329-2018

24/02/2018    S39

Belgien-Bryssel: Undersökning om genomförandet av nätneutralitetsbestämmelserna i TSM-förordningen – Smart 2017/0011

2018/S 039-084329

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate B: Electronic Communications Networks and Services Unit B2: Electonic Communications Policy
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om genomförandet av nätneutralitetsbestämmelserna i TSM-förordningen – Smart 2017/0011

Referensnummer: 2017/0011
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000 Forskningsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det allmänna syftet med denna undersökning är att samla in nödvändiga faktiska bevis och analyser för att kommissionen ska kunna sammanställa den översynsrapport som erfordras i artikel 9 i förordningen. Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik avser använda resultaten av undersökningen för att rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av artiklarna 3, 4, 5 och 6 i förordningen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se avsnitt II.1.4.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Förståelse av de erfordrade arbetsuppgifterna / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Anbudets tekniska kvalitet / Viktning: 50
Kvalitetskriterium - Namn: Arbetets organisation / Viktning: 20
Pris - Viktning: 50/100
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Fastställande och genomförande av unionens politik på området elektronisk kommunikation, avseende den digitala inre marknaden
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 172-351645
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: LC-00677585
Benämning på upphandlingen:

Undersökning om genomförandet av nätneutralitetsbestämmelserna i TSM-förordningen – Smart 2017/0011

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/02/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 5
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 6
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bird & Bird LLP
Nationellt registreringsnummer: OC340318
Postadress: 12 New Fetter Lane
Ort: London
Nuts-kod: UKI4 Not specified
Postnummer: EC4A 1JP
Land: Förenade kungariket
Internetadress: www.twobirds.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ecorys Nederland B.V.
Nationellt registreringsnummer: 24316726
Postadress: Watermanweg 44
Ort: Rotterdam
Nuts-kod: NL41 Noord-Brabant
Postnummer: 3067 GG
Land: Nederländerna
Internetadress: www.ecorys.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 250 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 250 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 16 %

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Alla synpunkter om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndigheten genom de kontaktpunkter som anges i rubriken I.1. Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål anföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning förlängs eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds. En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom två månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/02/2018