Építési beruházás - 84400-2021

19/02/2021    S35

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 035-084400

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei út 3–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Végh Judit
E-mail: judit.vegh@mnsk.hu
Telefon: +36 14714100
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Siófok utánpótlásnevelési-, edző központ kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000313452020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Siófok utánpótlásnevelési-, edző központ kivitelezés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 725 582 167.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
39715300 Épületgépészeti berendezések
45111100 Bontási munka
45300000 Épületszerelési munka
45320000 Szigetelési munka
45321000 Hőszigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. 7459/1 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nemzeti Sportközpontok balatoni utánpótlás edző- és képző- központot kíván létrehozni a Magyar Állam tulajdonában lévő 7459/1 hrsz.-ú ingatlanon található épület felújításával. Az épület rekonstrukciója után a központ lehetővé teszi a sportolók fogadását, utánpótlás nevelését, képzését, közösségi programok szervezését, rendezését, hozzájárul az üdülő övezet sportrégióvá fejlesztéséhez.

A projekt a 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. 7459/1 hrsz. épületet érinti. Az érintett épület kapcsán elmondható, hogy épületenergetikai minősége nem megfelelő, jelenlegi energiafelhasználása túlzott, pazarló. Ebből kifolyólag a projekt célja az épület épületenergetikai fejlesztése, melynek hatására a felújítás után a létesítmény megfelel a 7/2006 TNM rendeletben megfogalmazott követelményeknek. Cél továbbá, hogy az épület energetikai működése hatékony és takarékos legyen, csökkenjen a primer energiafelhasználás és az ÜHG kibocsátás.

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A közbeszerzés mennyisége:

Az épület hasznos alapterülete átalakítás után: 1859,12 m2

A fejlesztéshez kapcsolódóan a létesítmény főépülete és földszintes kiszolgáló épületrésze kerül felújításra, mely a sportolók számára, szállás-, étkezési és képzési lehetőséget biztosít.

A felújítás nem építési engedély köteles munka.

Az épület felújítása során:

— 1480 m2 betonaljzat bontása,

— 517,0 m2 válaszfal bontása,

— 360,1 m2 faragott kő és téglaburkolat bontása,

— 440,0 m2 fémlemez fedés bontása,

— 913,0 m2 fa és műanyag nyílászárók bontása készül szálló épületrészben.

A földszinti kiszolgáló épületrésznél:

— 610 m2 betonaljzat bontása,

— 416,9 m2 válaszfal bontása,

— 160,0 m2 faragott kő bontása,

— 676,0 m2 szigetelés bontása,

— 248,1 m2 fa és műanyag nyílászárók bontása készül.

Felújítás során:

— 1372,6 m2 könnyű homlokzati állvány,

— 573 m3 nehéz homlokzati állvány

— 818,0 m2 aljzatbeton (monolit vasbeton),

— 563,0 m2 válaszfalazás,

— 2978,0 m2 vakolási munka,

— 708,0 m2 szerelt és

— 316,0 m2 látszóbordás gipszkarton álmennyezet,

— 830,0 m2 kerámia falburkolat,

— 864,0 m2 textil padlóburkolat,

— 366,4 m2 szerelt kő homlokzatburkolat,

— 414,0 m2 fémlemez fedés,

— 3650,0 m2 falfestés készül szálló épületrészben,

— 366,0 m2 faragott kő építése

— 380,0 m2 faburkolat

Munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is:

— a víz- és szennyvízvezeték,

— a hőszivattyús fűtés, melegvíz ellátás és a szellőzés kiépítését tartalmazza.

Az elektromos munkák tartalmazzák:

— a kábelezéseket,

— energiahatékonysági automatika kiépítése,

— napelem rendszer megvalósítása,

— 1 db jakuzzi

— 1 db szauna építése

— konyhatechnológia kiépítése, melegítőkonyha

— szerelvényezéseket és

— a lámpatestek elhelyezését.

Tetőtérben új gépészeti tér kerül kialakításra. Az épület energia ellátását részben napenergia hasznosítással kerül megoldásra.

A részletes műszaki leírást/ kiviteli tervdokumentációt és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetést a K.D. tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. 1 fő, jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában részt vett szakember, aki Balatont érintő felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területi övezetbe tartozó part menti településen, épület energiahatékonysági fejlesztésben és építésében és/vagy bővítésében és/vagy felújításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. 1 fő, jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában részt vett szakember, aki monolit vasbeton szerkezetek kivitelezésében szakmai gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Építéstechnológia terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Munkaerőterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 242-595311
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Siófok utánpótlásnevelési-, edző központ kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17144067
Postai cím: Palotai u 4. manzárd
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 725 582 167.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felelős Műszaki Vezetés, Szerkezetépítés, Gépészeti és Villamos rendszerek, Közmű-út-parkoló

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. manzárd, adószáma: 11788821-2-07

Beérkezett ajánlatok:

— PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. manzárd, adószáma: 11788821-2-07

— Korrent Kft., Magyarország 2083 Solymár, Mátyás király út 11., adószáma: 14870734-2-13

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlátozás miatt a VI.3) további információ pont itt folytatódik:

20) A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. A részajánlattételi lehetőség továbbá annak okán is kizárható, hogy a beruházást megalapozó pályázatban rögzített célok és vállalt indikátorok csak a tárgyi műszaki tartalomban foglalt feladatok teljeskörű elvégzésével valósulhatnak meg. Amennyiben Ajánlatkérő több rész tekintetében biztosítana részajánlattételi lehetőséget, úgy a pályázatban tett vállalások, indikátorok teljesülése akár egy rész eredménytelensége esetén sem lenne biztosított.

21) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

22) Ajánlatkérő a Kbt.75. § (6) bek. alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/02/2021