Supplies - 84628-2022

16/02/2022    S33

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2022/S 033-084628

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 025-060596)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Bożena Lipińska
E-mail: blipinska@gcm.pl
Telephone: +48 323598449
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.250.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa leków

Zad. 1 – Alirocumab inj.- Program lekowy NFZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/02/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 025-060596

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 28/06/2022

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Miejsce:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 17.02.2022 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Read:

Miejsce:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 01.03.2022 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 17/02/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 01/03/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 17/02/2022
Local time: 11:15
Read:
Date: 01/03/2022
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: