Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 84628-2022

16/02/2022    S33

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2022/S 033-084628

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 025-060596)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Bożena Lipińska
E-mail: blipinska@gcm.pl
Telephone: +48 323598449
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.250.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 025-060596

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 28/06/2022

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Miejsce:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 17.02.2022 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Read:

Miejsce:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 01.03.2022 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 17/02/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 01/03/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 17/02/2022
Local time: 11:15
Read:
Date: 01/03/2022
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: