Services - 85728-2020

20/02/2020    S36

Poland-Ruda Śląska: Cleaning services

2020/S 036-085728

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
National registration number: 6410005514
Postal address: 1 Maja 218
Town: Ruda Śląska
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 41-710
Country: Poland
Contact person: Beata Wojtaniec, Biuro Eksploatacji wewn. 742
E-mail: zamowienia@mpgm.com.pl
Telephone: +48 322420133
Fax: +48 322420881
Internet address(es):
Main address: www.bip.mpgm.com.pl
Address of the buyer profile: https://mpgm.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie nieruchomościami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 1, 2, 4, 5 i 6

Reference number: EE/10/U/PN/2019
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków nr 1, 2, 4, 5 i 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1.1 do 1.1.5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykazy nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska wraz z określeniem powierzchni sprzątanej stanowią załączniki nr 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 i 1.5.1 do SIWZ, a dla części wspólnych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych z określeniem powierzchni sprzątanej,

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 1 (dzielnica – Ruda)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
77342000 Hedge trimming
90911200 Building-cleaning services
77314100 Grassing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Ruda Śląska

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1.1 do 1.1.5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Kara umowna / Weighting: 2
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 98
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków Nr 1 (dzielnica – Ruda)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
77342000 Hedge trimming
90911200 Building-cleaning services
77314100 Grassing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Ruda Śląska

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1.1 do 1.1.5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Kara umowna / Weighting: 2
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 98
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 249-618736
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 1 (dzielnica – Ruda)

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 2

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Uzasadnienie prawne:

— przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 1 i 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 04587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/02/2020