Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 85728-2020

20/02/2020    S36

Poland-Ruda Śląska: Cleaning services

2020/S 036-085728

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
National registration number: 6410005514
Postal address: 1 Maja 218
Town: Ruda Śląska
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 41-710
Country: Poland
Contact person: Beata Wojtaniec, Biuro Eksploatacji wewn. 742
E-mail: zamowienia@mpgm.com.pl
Telephone: +48 322420133
Fax: +48 322420881
Internet address(es):
Main address: www.bip.mpgm.com.pl
Address of the buyer profile: https://mpgm.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie nieruchomościami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 1, 2, 4, 5 i 6

Reference number: EE/10/U/PN/2019
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków nr 1, 2, 4, 5 i 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1.1 do 1.1.5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykazy nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska wraz z określeniem powierzchni sprzątanej stanowią załączniki nr 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 i 1.5.1 do SIWZ, a dla części wspólnych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych z określeniem powierzchni sprzątanej,

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 1 (dzielnica – Ruda)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
77342000 Hedge trimming
90911200 Building-cleaning services
77314100 Grassing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Ruda Śląska

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1.1 do 1.1.5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Kara umowna / Weighting: 2
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 98
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków Nr 1 (dzielnica – Ruda)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
77342000 Hedge trimming
90911200 Building-cleaning services
77314100 Grassing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Ruda Śląska

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1.1 do 1.1.5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Kara umowna / Weighting: 2
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 98
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 249-618736
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 1 (dzielnica – Ruda)

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 2

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Uzasadnienie prawne:

— przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania 1 i 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 04587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/02/2020