Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 86109-2016

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Подкрепа за потенциални политики, прилагащи методи относно екологичния отпечатък
NDНомер на публикацията на обявлението86109-2016
PDДата на публикуване15/03/2016
OJНомер на броя на ОВ S52
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен03/03/2016
DTКраен срок за подаване27/04/2016
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90700000 - Услуги, свързани с околната среда
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС