Servicii - 86467-2020

21/02/2020    S37

Spania-Madrid: Organizarea de evenimente privind prioritățile de comunicare ale CE în — Contractul-cadru multiplu în cascadă

2020/S 037-086467

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid – Representation in Spain
Adresă: Paseo de la Castellana 46
Localitate: Madrid
Cod NUTS: ES300 Madrid
Cod poștal: 28046
Țară: Spania
E-mail: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Organizarea de evenimente privind prioritățile de comunicare ale CE în — Contractul-cadru multiplu în cascadă

Număr de referinţă: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)Cod CPV principal
79952000 Servicii pentru evenimente
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca obiect general furnizarea de asistență în favoarea Reprezentanței CE în ceea ce privește activitățile sale de comunicare din Spania care vizează sporirea atenției publice și a mass-mediei asupra evoluțiilor politice și asupra dezbaterilor strategice la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru se va realiza prin facilitarea organizării de evenimente și campanii (cum ar fi campaniile actuale ale instituțiilor din UE precum InvestEU, EUandMe sau EUprotects). Serviciile conexe organizării evenimentelor și activităților includ presa și mijloacele de comunicare socială, pentru a promova evenimentele și activitățile care au loc; totuși acestea nu vor fi activitatea principală a serviciilor solicitate.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 400 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79952000 Servicii pentru evenimente
79342200 Servicii de promovare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Organizarea de evenimente privind prioritățile de comunicare ale CE în Spania — Contractul-cadru multiplu în cascadă.

Contractul are ca obiect general furnizarea de asistență în favoarea Reprezentanței CE în ceea ce privește activitățile sale de comunicare din Spania care vizează sporirea atenției publice și a mass-mediei asupra evoluțiilor politice și asupra dezbaterilor strategice la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru se va realiza prin facilitarea organizării de evenimente și campanii (cum ar fi campaniile actuale ale instituțiilor din UE precum InvestEU, EUandMe sau EUprotects). Serviciile conexe organizării evenimentelor și activităților includ presa și mijloacele de comunicare socială, pentru a promova evenimentele și activitățile care au loc; totuși acestea nu vor fi activitatea principală a serviciilor solicitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: (a) relevanța, coerența și concizia propunerii / Pondere: 20/100
Criteriu privind calitatea - Nume: (b) caracterul adecvat, eficacitatea, coerența și concizia metodei propuse / Pondere: 20/100
Criteriu privind calitatea - Nume: (c) calitatea măsurilor puse în aplicare pentru o performanță înaltă continuă pe întreaga perioadă a contractului, inclusiv măsurile de control al calității / Pondere: 10/100
Criteriu privind calitatea - Nume: (d) caracterul adecvat, eficacitatea, coerența, creativitatea și concizia propunerii pentru primul studiu de caz (organizarea dialogului cetățenilor) / Pondere: 25/100
Criteriu privind calitatea - Nume: (e) caracterul adecvat, eficacitatea, coerența, creativitatea și concizia propunerii pentru al doilea studiu de caz (organizarea misiunii de comunicare cu Pilonul Social) / Pondere: 25/100
Prețul - Pondere: 40 % / Calitate: 60 %
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 133-325757
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COMM/MAD/2019/OP/0006
Lot nr.: Contractor ranked 1st in the cascade
Titlu:

Organizarea de evenimente privind prioritățile de comunicare ale CE în — Contractul-cadru multiplu în cascadă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Esatur XXI SL
Număr naţional de înregistrare: B53874145
Adresă: Calle Arzobispo Loaces, 3
Localitate: Alicante
Cod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Cod poștal: 03003
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 400 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COMM/MAD/2019/OP/0006
Lot nr.: Contractor ranked 2nd in the cascade
Titlu:

Organizarea de evenimente privind prioritățile de comunicare ale CE în — Contractul-cadru multiplu în cascadă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Burson Cohn and Wolfe SL
Număr naţional de înregistrare: B28277432
Adresă: Calle Rios Rosas 26
Localitate: Madrid
Cod NUTS: ES300 Madrid
Cod poștal: 28003
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 400 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/02/2020