Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 86467-2020

21/02/2020    S37

Španija-Madrid: Organizacija dogodkov v zvezi s prednostnimi komunikacijskimi nalogami Komisije v Španiji – večkratno okvirno naročilo v kaskadi

2020/S 037-086467

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid – Representation in Spain
Poštni naslov: Paseo de la Castellana 46
Kraj: Madrid
Šifra NUTS: ES300 Madrid
Poštna številka: 28046
Država: Španija
E-naslov: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Organizacija dogodkov v zvezi s prednostnimi komunikacijskimi nalogami Komisije v Španiji – večkratno okvirno naročilo v kaskadi

Referenčna številka dokumenta: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)Glavna koda CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj naročila je predstavništvo Evropske komisije podpreti pri njegovih komunikacijskih dejavnostih v Španiji, namenjenih povečanju javne in medijske pozornosti v zvezi s političnim dogajanjem in strateškimi razpravami na ravni Evropske unije. To se bo zagotovilo s podporo pri organizaciji dogodkov in kampanj (kot so trenutne korporativne kampanje EU, npr. InvestEU, EUandMe ali EUprotects). Naročilo poleg organizacije dogodkov in dejavnosti zajema tudi spremljevalne storitve, ki vključujejo delo, povezano z mediji in družbenimi omrežji, za promocijo organiziranih dogodkov in dejavnosti, vendar to niso ključne zahtevane storitve.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 2 400 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
79342200 Promocijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Organizacija dogodkov v zvezi s prednostnimi komunikacijskimi nalogami Komisije v Španiji – večkratno okvirno naročilo v kaskadi.

Splošni cilj naročila je predstavništvo Evropske komisije podpreti pri njegovih komunikacijskih dejavnostih v Španiji, namenjenih povečanju javne in medijske pozornosti v zvezi s političnim dogajanjem in strateškimi razpravami na ravni Evropske unije. To se bo zagotovilo s podporo pri organizaciji dogodkov in kampanj (kot so trenutne korporativne kampanje EU, npr. InvestEU, EUandMe ali EUprotects). Naročilo poleg organizacije dogodkov in dejavnosti zajema tudi spremljevalne storitve, ki vključujejo delo, povezano z mediji in družbenimi omrežji, za promocijo organiziranih dogodkov in dejavnosti, vendar to niso ključne zahtevane storitve.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: (a) ustreznost, skladnost in jedrnatost predloga / Ponder: 20/100
Merilo kakovosti - Ime: (b) ustreznost, učinkovitost, skladnost in jedrnatost predlagane metode / Ponder: 20/100
Merilo kakovosti - Ime: (c) kakovost ukrepov, izvedenih za zagotavljanje stalne visoke učinkovitosti v celotnem obdobju naročila, vključno z ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 10/100
Merilo kakovosti - Ime: (d) ustreznost, učinkovitost, skladnost, ustvarjalnost in jedrnatost predloga za prvo študijo primera (organizacija dialoga z državljani) / Ponder: 25/100
Merilo kakovosti - Ime: (e) ustreznost, učinkovitost, skladnost, ustvarjalnost in jedrnatost predloga za drugo študijo primera (organizacija komunikacijske misije socialnega stebra) / Ponder: 25/100
Cena - Ponder: 40 % / Kakovost: 60 %
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 133-325757
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: COMM/MAD/2019/OP/0006
Št. sklopa: Contractor ranked 1st in the cascade
Naslov:

Organizacija dogodkov v zvezi s prednostnimi komunikacijskimi nalogami Komisije v Španiji – večkratno okvirno naročilo v kaskadi

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
27/01/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Esatur XXI SL
Nacionalna identifikacijska številka: B53874145
Poštni naslov: Calle Arzobispo Loaces, 3
Kraj: Alicante
Šifra NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Poštna številka: 03003
Država: Španija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 400 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: COMM/MAD/2019/OP/0006
Št. sklopa: Contractor ranked 2nd in the cascade
Naslov:

Organizacija dogodkov v zvezi s prednostnimi komunikacijskimi nalogami Komisije v Španiji – večkratno okvirno naročilo v kaskadi

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
27/01/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Burson Cohn and Wolfe SL
Nacionalna identifikacijska številka: B28277432
Poštni naslov: Calle Rios Rosas 26
Kraj: Madrid
Šifra NUTS: ES300 Madrid
Poštna številka: 28003
Država: Španija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 400 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/02/2020