Építési beruházás - 8674-2018

10/01/2018    S6    Építési beruházás - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása

2018/S 006-008674

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pozderka Gábor
E-mail: iroda@pozderka.hu
Telefon: +36 17849913
Fax: +36 17840069

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.apz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges előkészítő kivitelezési munkák ellátására

II.1.2)Fő CPV-kód
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges előkészítő kivitelezési munkák ellátására

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111250 Talajvizsgálati munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112450 Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112700 Tereprendezési munkák
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszegi 0828/5, 0781/2, 0779 helyrajzi számokon nyilvántartott területek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges útépítési, burkolatkészítési, kerítésépítési és földmunkák kivitelezése az ajánlatkérő által leadott közvetlen megrendelések alapján a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási keretszerződés tervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:

Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által leadott megrendelések alapján az alábbi főbb építési munkák elvégzésére köteles:

Építési munka megnevezése: Speciális burkolt felületek építése és talajstabilizáció; Alapmennyiség: 95 000 m2 (burkolt felület építés), 60 000 m2 (talajstabilizáció); 2031,25 m2 (talajcsere); Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 15 000 m2 (burkolt felület építés); 18 000 m2 (talajstabilizáció); 468,75 m2 (talajcsere).

Építési munka megnevezése: Belső kiszolgáló út építése; Alapmennyiség: 3 000 m (2 sávos); Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 500 m.

Építési munka megnevezése: Kerítésépítés; Alapmennyiség: 7 500 m; Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 500 m.

Építési munka megnevezése: Földmunka; Alapmennyiség: összesen 405 000 m3 + 12 ha humuszleszedés; Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: összesen 97 400 m3 + 3 ha humuszleszedés.

A fentiek szerinti munkanemenként leadott megrendelések tárgyát képező konkrét kivitelezési munkák a kapcsolódó megrendelésekben kerülnek pontosan meghatározásra. Ajánlatkérő valamennyi munkanem vonatkozásában kötelezettséget vállal a fent meghatározott és a költségvetésben részletezett alapmennyiségeknek megfelelő mennyiségű építési munka megrendelésére azzal, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy további, a fent meghatározott opciós mennyiségű munkát is megrendeljen nyertes ajánlattevőtől a keretszerződés időtartama alatt azonos egységárakon és azonos szerződéses feltételek mellett.

Egy megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák az alábbi mennyiségi korlátok között kerülhetnek megrendelésre a szerződés időtartama alatt:

Építési munka megnevezése: Speciális burkolt felületek építése és talajstabilizáció; Minimum mennyiség: Összesen: 5 000 m2; Maximum mennyiség: Összesen: 50 000 m2.

Építési munka megnevezése: Belső kiszolgáló út építése; Minimum mennyiség: 100 m; Maximum mennyiség: 1 500 m.

Építési munka megnevezése: Kerítésépítés; Minimum mennyiség: 50 m; Maximum mennyiség: 6 000 m.

Építési munka megnevezése: Földmunka; Minimum mennyiség: Összesen: 5 000 m3+1 ha humuszleszedés; Maximum mennyiség: Összesen: 300 000 m3+ 5 ha humuszleszedés.

Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt egy naptári hónapban munkanemenként legfeljebb háromeseti megrendelés leadására jogosult.

Az eseti megrendelések tárgyát képező építési munkák műszaki leírását részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 19/05/2017
Befejezés: 31/12/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 106-211691

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges előkészítő kivitelezési munkák ellátására.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
08/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 318 570 313.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A jelen hirdetmény VII.2.2) A módosítás okai pontjának kiegészítéseként:

Ajánlatkérő megvizsgálta a jelen módosítást a Kbt. 141. § szakasza szerint, mely alapján Ajánlatkérő álláspontja szerint a módosítás jogszerűnek minősül a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy:

— a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése (opció nélkül: 456 460 000 forint; opcióval: nettó 583 100 000 forint) nem éri el:

— sem az építési beruházásokra irányadó uniós értékhatárt (nettó 1 603 395 750 forint),

— sem az eredeti szerződéses érték 15 %-át (mely opció nélkül: nettó 497 785 547 forint; opcióval: nettó 583 870 770 forint); valamint,

— a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez [tekintettel arra, a módosító szerződés 3.1. pontja szerinti módosítás kizárólag az eredeti szerződésben is szereplő munka mennyiségét érinti, a módosítás 3.2. pontja szerinti új tételekkel azonos (cement-meszes talajstabilizáció), illetve azonos jellegű (töltésépítések) tételek már az eredeti szerződés tárgyát is képezték]; továbbá,

— a jelen módosítás valamennyi eleme (többlet műszaki tartalom és az azzal kapcsolatos egyes szerződéses rendelkezések, a szerződés időtartamának hosszabbítása) az érték változásával van összefüggésben.

(A jelen hirdetmény VII.2.3) Áremelkedés pontjában feltüntetett értékek opció nélkül értendők. A jelen módosítás opciós értékkel növelt nettó összértéke: 4 475 571 800 forint.).

A módosító szerződés aláírására 2017. december 19. napján került sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/01/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111250 Talajvizsgálati munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112450 Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112700 Tereprendezési munkák
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszegi 0828/5, 0781/2, 0779 helyrajzi számokon nyilvántartott területek.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges útépítési, burkolatkészítési, kerítésépítési és földmunkák kivitelezése az ajánlatkérő által leadott közvetlen megrendelések alapján a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási keretszerződés tervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:

Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által leadott megrendelések alapján az alábbi főbb építési munkák elvégzésére köteles:

Építési munka megnevezése: Speciális burkolt felületek építése és talajstabilizáció; Alapmennyiség: 95 000 m2 (burkolt felület építés), 60 000 m2 (talajstabilizáció); 2 031,25 m2 (talajcsere); Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 15 000 m2 (burkolt felület építés); 18 000 m2 (talajstabilizáció); 468,75 m2 (talajcsere).

Építési munka megnevezése: Belső kiszolgáló út építése; Alapmennyiség: 3 000 m (2 sávos); Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 500 m.

Építési munka megnevezése: Kerítésépítés; Alapmennyiség: 7 500 m; Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: 500 m.

Építési munka megnevezése: Földmunka; Alapmennyiség: összesen 495 000 m3 + 18 ha humuszleszedés; Opciós mennyiség, az Alapmennyiségen felül: összesen 123 400 m3 + 9 ha humuszleszedés.

A fentiek szerinti munkanemenként leadott megrendelések tárgyát képező konkrét kivitelezési munkák a kapcsolódó megrendelésekben kerülnek pontosan meghatározásra. Ajánlatkérő valamennyi munkanem vonatkozásában kötelezettséget vállal a fent meghatározott és a költségvetésben részletezett alapmennyiségeknek megfelelő mennyiségű építési munka megrendelésére azzal, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy további, a fent meghatározott opciós mennyiségű munkát is megrendeljen nyertes ajánlattevőtől a keretszerződés időtartama alatt azonos egységárakon és azonos szerződéses feltételek mellett.

Az eseti megrendelések tárgyát képező építési munkák műszaki leírását részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 19/05/2017
Befejezés: 30/04/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 775 030 313.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés alapdokumentumát képező árazott költségvetésben rögzített A4. munkanem első költségvetési tétele (humusz leszedés 20-40 cm vtg.) tekintetében meghatározott alap- és opciós mennyiség további 6-6 hektárral egészül ki.

A Szerződés alapdokumentumát képező árazott költségvetés A4. munkanem költségvetési tételei az alábbi tételekkel egészülnek ki:

— Cementes-meszes talajstabilizáció (30-40 cm vastagságban),

— Töltésépítés homokos kavics-kavics felhasználással,

— Töltésépítés zúzottkő felhasználással.

A módosítás tárgyát képező további építési munkák tekintetében a Szerződés II. 4./ és 5./ pontjában rögzített, a leadható megrendelések számára és az egyes megrendelések tárgyát képező mennyiségek korlátozására vonatkozó rendelkezés nem alkalmazandó.

Fentieken túl, a Szerződés V. 1./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„Jelen keretszerződés annak hatálybalépésétől 2018. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre, melyre tekintettel a fenti időtartam lejártát követően közvetlen megrendelés leadására nincs lehetőség azzal, hogy a szerződés határozott időtartama alatt leadott közvetlen megrendelés teljesítésére a vállalkozó abban az esetben is köteles, ha az az alapján történő teljesítés határidejének időpontja a fenti időtartamon túlnyúlik.

Amennyiben a jelen keretszerződés II.3. pontja által meghatározott teljes mennyiség a fenti időtartam lejárta előtt megrendelésre, illetve teljesítésre került, úgy a jelen keretszerződés megszűnik.”.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatok olyan, a talaj terhelhetőségével kapcsolatos váratlan körülményeket (a talaj mechanikai szilárdságának rendkívül jelentős szórása) tártak fel, melyek előzetes felmérésére – figyelemmel a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító felhívás IV.1.1) pontjában rögzített körülményre is – a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás előkészítése során Megrendelőnek nem volt lehetősége. A felmerült talaj-heterogenitásával kapcsolatos problémák következtében a kivett talaj túlnyomó része nem alkalmas töltésépítésre, melynek következtében a Szerződés szerinti eredmény elérése érdekében a Szerződés módosítása szükséges.

A módosítás oka a karakterkorlátozás miatt a jelen hirdetmény VI.3) További információk pontjában kerül kifejtésre.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 318 570 313.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 775 030 313.00 HUF