Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 8693-2020

09/01/2020    S6    Tjänster - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Sverige-Uppsala: Diverse tjänster

2020/S 006-008693

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Ryman
E-post: johan.ryman@uppsala.se
Telefon: +46 187271288

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uppsala.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Elevhem, elevboende för gymnasieelever folkbokförda i annan kommun

Referensnummer: UBN-2020-XXXXX
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98300000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Elevhem för elever som går i Uppsalas gymnasieskolor som är folkbokförda i annan kommun.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80500000
85312400
98300000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Elevhem för elever som går i Uppsalas gymnasieskolor som är folkbokförda i annan kommun.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
28/02/2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/01/2020