Servicii - 8697-2021

11/01/2021    S6

Luxemburg-Luxemburg: Sprijin pentru producerea Jurnalului Oficial

2021/S 006-008697

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene
Adresă: 2, rue Mercier
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: L-2985
Țară: Luxemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://op.europa.eu/en/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sprijin pentru producerea Jurnalului Oficial

Număr de referinţă: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)Cod CPV principal
72600000 Servicii de asistenţă şi de consultanţă informatică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestare de servicii de susținere a producției pentru aplicația utilizată pentru pregătirea și editarea bugetului Uniunii Europene (UE) și exploatarea unui serviciu de asistență XML legat de crearea și producerea Jurnalului Oficial (JO) al UE.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 223 242.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72600000 Servicii de asistenţă şi de consultanţă informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Locul principal de executare:

premisele contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prestare de servicii de susținere a producției pentru aplicația utilizată pentru pregătirea și editarea bugetului Uniunii Europene (UE) și exploatarea unui serviciu de asistență XML legat de crearea și producerea Jurnalului Oficial (JO) al UE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Criterii tehnice de atribuire prevăzute în dosarul achiziției / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 132-322375
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10806
Titlu:

Sprijin pentru producerea Jurnalului Oficial

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Infeurope S.A.
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 400 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 223 242.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Anunț de rectificare pentru modificări sau informații suplimentare 2020/S 147-360694 publicat la 31 iulie 2020.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/01/2021