Építési beruházás - 86997-2022

18/02/2022    S35

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 035-086997

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú és ÉMO1) elnevezésű projekt keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, ill. csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú és ÉMO1) elnevezésű projekt keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, ill. csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Recsk, Parád, Mátraderecske, Mátraballa, Bodony, Csömör, Pétervására,

Istenmezeje, Váraszó, Erdőkövesd, Bükkszenterzsébet település közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési

miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a

hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében

Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges

közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Recsk központú szennyvízelvezetési agglomeráció:

Recsk:

Szenny víztelep

Mértékadó napi szennyvízmennyiség: 1350 m3/d

Biológiai kapacitás: 8655 LE

Gravitációs csatorna (m): Recsk 2620; Parád: 820,3

Nyomott csatorna (m): Recsk 675; Parád: 250

Házi bekötés (db): Recsk 167; Parád 47

Mátraderecske

Az üzembiztonság növelése és a meglévő elégtelen átemelő kapacitás kismértékű növelése céljából tervezett

Mátraderecske,Kanázsvári átemelőben a szivattyúk cseréje NP 3127 HT, 2 db (vagy egyenértékű)

Szaghatás megszüntetése biofilterrel Mátraderecske település végpontján (Mátrade recske, Kanázsvár út 10.)

Mátraballa

Az üzembiztonság növelése és a meglévő elégtelen átemelő kapacitás kismértékű növelése céljából tervezett Mátraballa Fő úti

végátemelőben a szivattyúk cseréje NP 3127 HT, 2 db (vagy egyenértékű)

Szaghatás megszüntetése biofilterrel Mátraballa település végpontján (Mát raballa, Fő út 1.)

Bodony

Szaghatás megszüntetése biofilterrel Bodony település végpontján. (Bodony, Hunyadi út 31.)

Csömör központú szennyvízelvezetési agglomeráció

Csömör:

Szennyvíztelep

Mértékadó napi szennyvízmennyiség: 1500 m3/d

Biológiai kapacitás: 12729 LE

Nyomott csatorna: 375 m

Házi átemelő: 21 db

Pétervására központú szennyvízelvezetési agglomeráció

Pétervására:

Szennyvíztelep

Mértékadó napi szennyvízmennyiség: 1000 m3/d

Biológiai kapacitás:

átlagos biológiai terhelés: 6 785 LE

mértékadó biológiai terhelés: 6 785 LE

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre

bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet

(építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket,

kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat teljes körűen

elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás

lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben

foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetet t beavatkozások, létesítmények funkciójának,

céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan,

szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a

mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a

szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett

építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései

alkalmazandóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 001-000112

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú és ÉMO1) elnevezésű projekt keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, ill. csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
19/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 744 200 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II.2.4. pont folytatása:

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések,

hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és

közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel,

hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos

karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb

gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek be vonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal,

szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során

szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi

felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti

aktualizálása.

15. A kivitelez és érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő

megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott

gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben

a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg

szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat,

vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat

részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján

A jelen hirdetmény I.1. pontjában nem nevesített további ajánlatérők az alábbiak:

Csömör Nagyközség Önkormányzata

cím: 2141 Csömör, Szabadság utca 5.

képviseli: Fábri István polgármester

Adószám: 15730459-2-13

Nyilvántartási szám: 730457

Pétervására Városi Önkormányzat

cím: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

képviseli: Eged István polgármester

Adószám: 15379353-2-10

Nyilvántartási szám: 379359

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat

cím: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199.

képviseli: Ortó Szilárd polgármester

Adószám: 15729507-2-10

Nyilvántartási szám: 729501

Erdőkövesd Községi Önkormányzat

cím: 3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39.

képviseli: Halla István polgármester

Adószám: 15381529-2-10

Nyilvántartási szám: 381521

Istenmezeje Községi Önkormányzat

cím: 3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.

képviseli: Nagy-Szú Péter polgármester

Adószám: 15729181-2-10

Nyilvántartási szám: 729183

Váraszó Községi Önkormányzat

cím: 3254 Váraszó, Rákóczi út 1.

képviseli: Vincze Ferenc polgármester

Adószám: 15381550-2-10

Nyilvántartási szám: 381554

Recsk Nagyközségi Önkormányzat

cím: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.

képviseli: Nagy Sándor polgármester

Adószám: 15729222-2-10

Nyilvántartási szám: 729226

Parád Nagyközségi Önkormányzat

cím: 3240 Parád, Kossuth L. utca 91.

képviseli: Mudricki József polgármester

Adószám: 15729215-2-10

Nyilvántartási szám: 729215

Mátraderecske Községi Önkormányzat

cím: 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12.

képviseli: Forgó Gábor polgármester

Adószám: 15379188-2-10

Nyilvántartási szám: 379184

Mátraballa Községi Önkormányzat

cím: 3247 Mátraballa, Iskola út 5.

képviseli: Pádárné Gyuricza Henriett polgármester

Adószám: 15379171-2-10

Nyilvántartási szám: 379173

Bodony Községi Önkormányzat

cím: 3243 Bodony, Liget utca 2.

képviseli: Vince János polgármester

Adószám: 15729466-2-10

Nyilvántartási szám: 729468

Tarnalelesz Községi Önkormányzat

cím: 3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8.

képviseli: Kovács Béla polgármester

Adószám: 15379250-2-10

Nyilvántartási szám: 379250

Szentdomonkos Községi Önkormányzat

cím: 3259 Szentdomonkos, Szabadság út 48.

képviseli: Kovács Zoltán polgármester

Adószám: 15381677-2-10

Nyilvántartási szám: 381675

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/02/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Recsk, Parád, Mátraderecske, Mátraballa, Bodony, Csömör, Pétervására,

Istenmezeje, Váraszó, Erdőkövesd, Bükkszenterzsébet település közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nem módosult.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1543
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 812 288 408.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás okai, hogy a 2. sz. szerződésmódosításban alkalmazott Szerződéses ár növelése és annak a szerződésmódosítás szövegében tételesen megjelenő számszerű részletezése között - az alkalmazott szoftver automatikus kerekítési szabályai okán - kerekítési problémából adódóan 1 Ft-os eltérés adódott, mely belső ellentmondást okozott és amelynek rendezése számszakileg szükséges (A), valamint a 2. sz. szerződésmódosítás szövegezésében a fogalmazás egyértelműsítése indokolt. (B).

2.2. Felek rögzítik, hogy jelen 3. sz. szerződésmódosítás a fenti problémák orvoslását szolgálja, az egyebekben a 2. sz. módosításnak sem az indokolását, sem más rendelkezését nem érinti, azokat a Felek változatlanul fenntartják.

Az eltérés oka pedig a 3. sz. változtatási javaslat ügyében hozott mérnök határozatban, a szerződéses ár létesítményelemenkénti bontására adott táblázat kerekítési hibája, ahol az összesen sor egész számra kerekítve: 14 780 166,- Ft, míg a településenkénti költségek összege (a kerekítések után): 14 780 167,- Ft. Tekintve, hogy a számítások tényleges hibát nem tartalmaznak, az eltérés oka pedig a közös tulajdonban álló szennyvíztisztító telepen elmaradó költségvetési tételek (hídmérleg, NKÖHSZ bontása) árának felosztása során alkalmazott egész számra történő kerekítés, az ellentmondás matematikai eszközökkel nem oldható fel mindaddig, amíg a legkisebb elszámolási egység az 1,00 (tehát egész) Ft.

Ennek okán a Mérnök külön nyilatkozott a táblázat utolsó sorában foglalt számszaki problémáról, és hogy a 3. sz. mérnökhatározat fenti táblázatában foglalt utolsó oszlop szumma értéke valójában 14 880 166-Ft.

Az Erdőkövesd sorokon számított összegnél a kerekítés lefelé irányban kerül elvégzésre. Ezáltal helyreáll a szerződésmódosítás belső, logikai egysége és fennmarad a mérnökhatározattal való számszaki azonosság (koherencia).

A szerződés módosítása:

A 2. sz. szerződésmódosítással módosított SZM 3.11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül.

Eredeti szöveg:

„Erdőkövesd település költségeleme vonatkozásában: nettó 94 022 255 forint, továbbá a 2. sz. szerződésmódosítás alapján további nettó 4 259 018 Ft, azaz nettó négymillió-kettőszázötvenkilencezer-tizennyolc forint.”

Módosított szöveg:

„Erdőkövesd település költségeleme vonatkozásában: nettó 94 022 255 forint, továbbá a 2. sz. szerződésmódosítás alapján további nettó 4 259 017 Ft, azaz nettó négymillió-kettőszázötvenkilencezer-tizenhétforint.”

2.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a 2. sz. szerződésmódosítás szövegezésében olyan fogalmazási pontatlanság merült fel, amely a vonatkozó Mérnökhatározattal összevetve a szerződésmódosítás szövegének nem egyértelmű értelmezését eredményezik. Felek ezért rögzítik, hogy a 2. sz. szerződésmódosítás 3.15. pontjának az alapszerződés 4.1. pontjára vonatkozó módosítását (értve ez alatta hatályos szerződés módosítását) - annak okán, hogy Recsk és Parád agglomeráció magában foglalja Mátraderecske, Mátraballa, Bodony településeket is - az alábbiak szerint pontosítják:

Eredeti szövegezés:

„4.1 A Vállalkozó a Létesítmények szerződésszerű megvalósítását az 1. sz. szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 240 naptári napos időtartamon belül köteles teljesíteni, kivételt képeznek ez alól Recsk és Parád Települési Költségelemek, melyek szerződésszerű megvalósítását az 2. sz. szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 210 naptári napos időtartamon belül köteles teljesíteni. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására valamennyi Települési költségelem vonatkozásában a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A szerződésmódosítások jogalapja a Kbt. 141.§ (6) bekezdése, mivel:

a) az olyan feltételeket nem határoznak meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, hiszen csak egy korábbi szerződésmódosítás számszaki hibáját pontosítja, az abban foglalt okok és körülmények módosítása nélkül, ill. egy szövegpontosítás kerül alkalmazásra, amely a szerződés tényleges tartalmát (a felek korábbi szerződéses akaratát) nem módosítja,

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg, figyelemmel a fentiekre,

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre egyáltalán nem terjeszti ki

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 744 200 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 812 288 408.00 HUF