Доставки - 87212-2018

TIЗаглавиеБългария-Трън: Горива
NDНомер на публикацията на обявлението87212-2018
PDДата на публикуване27/02/2018
OJНомер на броя на ОВ S40
TWГрад/населено място на купувачаТРЪН
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Трън (000386790)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен23/02/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедураT - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)09134000 - Газьол
09122000 - Пропан и бутан
09100000 - Горива
09132000 - Бензин
09134200 - Дизелово гориво
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
BG414
IAИнтернет адрес (URL)http://tran.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС