Usługi - 87554-2017

TITytułBelgia-Bruksela: UCA 17/004 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury (część 1) i inżynierii budowlanej (część 2) w odniesieniu do budynków Rady
NDNr dokumentu87554-2017
PDData publikacji09/03/2017
OJDz.U. S48
TWMiejscowośćBRUKSELA
AUNazwa instytucjiRada Unii Europejskiej, Sekretariat Generalny
OLJęzyk oryginałuFR
CYKrajBE
AARodzaj instytucji5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAEU InstitutionRada Unii Europejskiej
DSDokument wysłany27/02/2017
DTTermin24/04/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV71221000 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71240000 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
RCKod NUTSBE1
IAAdres internetowy (URL)http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE