Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 87956-2019

25/02/2019    S39

Magyarország-Budapest: Bútorok

2019/S 039-087956

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 248-572804)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bútorbeszerzés MH utánpótlás részére(újraindított)

Hivatkozási szám: EKR001036222018
II.1.2)Fő CPV-kód
39100000 Bútorok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bútorbeszerzés MH utánpótlás részére (újraindított)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/02/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 248-572804

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 21/02/2019
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 05/03/2019
Helyi idő: 09:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 21/02/2019
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 05/03/2019
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

A Kbt. 55.§ (1) bekezdés alapján a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontnak megfelelően az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül (AF IV.2.2) pontja) és ezzel párhuzamosan a bontás időpontja is változik, valamint az Ajánlati felhívás II.2.7) pontja vonatkozásában módosításra kerül. Továbbá a kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszok alapján Módosított műszaki leírás és módosított szakmai ajánlat kerül kiadásra. Ajánlatkérő a szerződés tervezetet a fentieknek megfelelően módosította.