Szolgáltatások - 8851-2022

07/01/2022    S5

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 005-008851

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025785
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu/
A felhasználói oldal címe: https://nif.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

4. számú főút Hajdúszoboszló és Debrecen tervezése

Hivatkozási szám: EKR000856292021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés: "4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz négynyomúsítás kiviteli terveinek elkészítése" tárgyában

A 4. számú főút Hajdúszoboszló - Debrecen közötti szakaszának 2x2 sávra történő bővítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése 12,1 km hosszon, 3 db különszintű csomóponttal. A fejlesztést Hajdúszoboszló elkerülő keleti csomópontja és Debrecen, István úti csomópontja közötti szakaszon kell végrehajtani, az M35 autópálya csomópont, valamint a Határ út térségében már meglévő szakaszokhoz való csatlakozás biztosításával, a jogerős építési engedély felhasználásával, illetve a társadalmi és szakmai igények figyelembevétele mellett.

Jelen előkészítési projekt főbb tartalmi elemei:

- 2x2 sávra történő bővítés kapcsán a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése a 4. sz. főút - 34121 j. út csomópontja és Debrecen István út között.

- Az adott fejlesztési feladat keretében Hajdúszoboszló elkerülő úthoz csatlakozva, a 4. sz. főút - 34121 j. út csomópontjánál új körforgalom létesítésének teljeskörű engedélyezési terve, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése.

- Az Ebes belterületén lévő Rákóczi utca és József Attila utca közötti meglévő útszakaszhoz csatlakozva (tervezetten a későbbi 48101. j. út) a József Attila utca és az Ady Endre utca közötti (megközelítőleg 1 km hosszúságú) új nyomvonalú út teljeskörű engedélyezési terve, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése.

- Az Ajánlattevő feladata a Hajdúszoboszló - Debrecen közötti 4. sz. főút 2x2 sávra történő bővítése kapcsán a meglévő engedélyezési terv, illetve építési engedély felülvizsgálata, szükség esetén a meglévő engedélyek módosítása.

- Továbbá a Hajdúszoboszló - Ebes - Debrecen közötti kerékpáros kapcsolat biztosításához szükséges teljeskörű tervezési feladat elvégzése (teljeskörű engedélyezési terv, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély megszerzése/módosítása, valamint a teljeskörű kiviteli terv elkészítése) a Magyar Közút NZrt. által készítendő Ebes - Debrecen közötti engedélyezési tervdokumentáció és építési engedély (várható rendelkezésre állás 2022. I. negyedév), illetve a meglévő Hajdúszoboszló - Ebes közötti kerékpárút figyelembevételével.

Főbb mennyiségek (várhatóan):

- Külön szintű csomópont kialakítása: 3 db

- Meglévő 4. sz. főút négynyomúsítása: 12,1 km

- Új körforgalom létesítése a 4. sz. főúton: 1 db

- Belterületi útszakasz létesítése Ebes településen: ~1 km

- Meglévő híd bővítése: 1 db

- Gyalogos és kerékpáros felüljáró: 2 db

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 395 489 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. U4 Projektiroda, 4025 Debrecen, Barna utca 15.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés: "4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz négynyomúsítás kiviteli terveinek elkészítése" tárgyában

Műszaki tartalom röviden:

A 4. számú főút Hajdúszoboszló - Debrecen közötti szakaszának 2x2 sávra történő bővítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése 12,1 km hosszon, 3 db különszintű csomóponttal. A fejlesztést Hajdúszoboszló elkerülő keleti csomópontja és Debrecen, István úti csomópontja közötti szakaszon kell végrehajtani, az M35 autópálya csomópont, valamint a Határ út térségében már meglévő szakaszokhoz való csatlakozás biztosításával, a jogerős építési engedély felhasználásával, illetve a társadalmi és szakmai igények figyelembevétele mellett.

Jelen előkészítési projekt főbb tartalmi elemei:

- 2x2 sávra történő bővítés kapcsán a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése a 4. sz. főút - 34121 j. út csomópontja és Debrecen István út között.

- Az adott fejlesztési feladat keretében Hajdúszoboszló elkerülő úthoz csatlakozva, a 4. sz. főút - 34121 j. út csomópontjánál új körforgalom létesítésének teljeskörű engedélyezési terve, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése.

- Az Ebes belterületén lévő Rákóczi utca és József Attila utca közötti meglévő útszakaszhoz csatlakozva (tervezetten a későbbi 48101. j. út) a József Attila utca és az Ady Endre utca közötti (megközelítőleg 1 km hosszúságú) új nyomvonalú út teljeskörű engedélyezési terve, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése.

- Az Ajánlattevő feladata a Hajdúszoboszló - Debrecen közötti 4. sz. főút 2x2 sávra történő bővítése kapcsán a meglévő engedélyezési terv, illetve építési engedély felülvizsgálata, szükség esetén a meglévő engedély módosítása.

- Továbbá a Hajdúszoboszló - Ebes - Debrecen közötti kerékpáros kapcsolat biztosításához szükséges teljeskörű tervezési feladat elvégzése (teljeskörű engedélyezési terv, a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély megszerzése/módosítása, valamint a teljeskörű kiviteli terv elkészítése) a Magyar Közút NZrt. által készítendő Ebes - Debrecen közötti engedélyezési tervdokumentáció és építési engedély (várható rendelkezésre állás 2022. I. negyedév), illetve a meglévő Hajdúszoboszló - Ebes közötti kerékpárút figyelembevételével.

Főbb mennyiségek (várhatóan):

# Külön szintű csomópont kialakítása: 3 db

# Meglévő 4. sz. főút négynyomúsítása: 12,1 km

# Új körforgalom létesítése a 4. sz. főúton: 1 db

# Belterületi útszakasz létesítése Ebes településen: ~1 km

# Meglévő híd bővítése: 1 db

# Gyalogos és kerékpáros felüljáró: 2 db

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) AF M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) országos főút új nyomvonalon történő létesítésére és/vagy gyorsforgalmi útszakasz új nyomvonalon történő létesítésére és/vagy meglévő országos főút min. 2x2 sávra történő bővítésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek elkészítésére vonatkozott (vonatkoztak), és amely(ek) tartalmazott/tartalmaztak leg. 1 db különszintű csomópontot (min. 0 db, max.5 db) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2) A felhívás III.1.3. Műszaki szakmai alk. M/2.2. szerinti alk. köv. ig. bemutatott szakember 36 hónap gyakorlata feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapban megadva (min.0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam naptári napokban értendő, a szerződés hatálybalépéstől számítandó és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 149-397140
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

4. számú főút Hajdúszoboszló és Debrecen tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10867156243
Postai cím: Dombóvári Út 17-19. B. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Fax: +36 12063914
Internetcím: http://www.uvaterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 395 489 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.Ajánlattevő neve: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca 1.

Adószám: 13260534-2-43

2. Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest Dombóvári Út 17-19. B. épület

Adószám: 10867156-2-43

3. Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Adószám: 10554885-2-43

4. Ajánlattevő neve: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1089 Budapest Villám Utca 13

Adószám: 10624672-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/01/2022