Supplies - 88709-2020

Display compact view

21/02/2020    S37

Slovakia-Bratislava: Military vehicles and associated parts

2020/S 037-088709

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, For the attention of: Ing. Jozef Enderla, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83247, Slovakia. Telephone: +421 960317694. E-mail: jozef.enderla@mod.gov.sk

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 5.6.2019, 2019/S 107-262150)

Object:
CPV:35400000 Military vehicles and associated parts

Military vehicles and associated parts

Instead of: 

IV.3.4) Lehota na predkladanie žiadosti o účasť

16.3.2020 (10:00)

Read: 

IV.3.4) Lehota na predkladanie žiadosti o účasť

18.5.2020 (10:00)

Text to be added:

Ďalšie doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti oznamuje, že dňa 2.7.2019 mu bolo zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) doručené Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy a súčasne Rozhodnutím o predbežnom opatrením podľa § 173 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad pozastavil konanie verejného obstarávateľa, na základe čoho neplynú lehoty, ktoré verejnému obstarávateľovi stanovuje zákon o verejnom obstarávaní ako aj lehoty, ktoré určil kontrolovaný pri zadávaní vyššie identifikovanej nadlimitnej zákazky.

Akékoľvek ďalšie informácie bude verejný obstarávateľ poskytovať prostredníctvom tohto profilu.