Varor - 88817-2018

28/02/2018    S41

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Tillhandahållande av produkter till stöd för IT-infrastruktur och driftstjänster vid EIB-gruppen

2018/S 041-088817

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2017/S 247-516960)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: cs-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org
Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av produkter till stöd för IT-infrastruktur och driftstjänster vid EIB-gruppen

Referensnummer: OP-1456
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30200000 Datorer och datamateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med den här anbudsinfordran är att upprätta en upphandlingskanal för specifika maskinvaru- och programvaruprodukter (och deras installation, underhåll, integrering samt relaterade tjänster) för stöd till IT-slutanvändaren, infrastruktur och nätverk, enade kommunikationstjänster och verksamheter hos respektive organisatorisk enhet vid avdelningen för informationsteknik hos Europeiska investeringsbanken.

Multipla ramavtal kommer att slutas med upp till 3 leverantörer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/02/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 247-516960

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 05/03/2018
Ska det stå:
Datum: 19/03/2018
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 07/03/2018
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 21/03/2018
Lokal tid: 14:00
VII.2)Övriga upplysningar: