Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 89156-2017

10/03/2017    S49

il-Belġju-Brussell: Pariri legali fil-qasam tal-PI (Proprjetà Intellettwali)

2017/S 049-089156

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Indirizz postali: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi — ECHA
Indirizz postali: Annankatu 18
Belt: Helsinki
Kodiċi NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Kodiċi postali: 00121
Pajjiż: Il-Finlandja
Posta elettronika: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:

Il-Belġju.

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Pariri legali fil-qasam tal-PI (Proprjetà Intellettwali).

Numru ta' referenza: JRC/BRU/2016/DDG.03/0001/OC.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79110000 Servizzi legali u tar-rappreżentazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Servizzi ta' pariri legali dwar l-IPR (Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali) irrelatati mad-difiża, il-ħarsien, l-isfruttar u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-Unjoni Ewropea taħt il-liġijiet nazzjonali u internazzjonali differenti.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 1 320 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79100000 Servizzi legali
79120000 Servizzi ta' konsulenza dwar il-privattivi u d-dritt ta' l-awtur
79121000 Servizzi ta' konsulenza dwar id-dritt ta' l-awtur
79121100 Servizzi ta' konsulenza dwar id-dritt ta' l-awtur tas-software
79140000 Servizzi ta' pariri legali u ta' l-informazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ix-xogħol hu dak ta' kumpanija legali fil-qasam tal-proprjetà intellettwali, u jikkonsisti fl-għoti ta' servizzi ta' pariri legali fuq l-IPR (id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali) irrelatati mad-difiża, il-ħarsien, l-isfruttar u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-Unjoni Ewropea taħt il-liġijiet nazzjonali u internazzjonali differenti. Ma jinkludix l-immaniġġjar tal-portafoll tal-PI (Propjetà Intellettwali).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità teknika / Peżar: 60
Il-kriterju tal-ispiża - L-Isem: Il-prezz / Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2016/S 070-121424
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 931751-2017-01-A21-BXL-UK
Titlu:

Pariri legali fil-qasam tal-PI (Proprjetà Intellettwali)

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
31/01/2017
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 3
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 3
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Fieldfisher LLP
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: GB232273784
Belt: Londra
Kodiċi NUTS: UKI LONDON
Pajjiż: Ir-Renju Unit
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1 320 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 1 320 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Skont Artiklu 134(1)(e) tar-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 kif emendat, matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt originali l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' tuża l-proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar il-kuntratt biex tikseb servizzi addizzjonali magħmula mir-ripetizzjoni ta' servizzi simili (sa mhux iżjed minn 50 % tal-valur tal-kuntratt oriġinali) mingħand l-operatur ekonomiku li jkun ingħata l-kuntratt.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
28/02/2017