Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 89156-2017

10/03/2017    S49

il-Belġju-Brussell: Pariri legali fil-qasam tal-PI (Proprjetà Intellettwali)

2017/S 049-089156

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Indirizz postali: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi — ECHA
Indirizz postali: Annankatu 18
Belt: Helsinki
Kodiċi NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Kodiċi postali: 00121
Pajjiż: Il-Finlandja
Posta elettronika: JRC-B5-BXL-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:

Il-Belġju.

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Pariri legali fil-qasam tal-PI (Proprjetà Intellettwali).

Numru ta' referenza: JRC/BRU/2016/DDG.03/0001/OC.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79110000 Servizzi legali u tar-rappreżentazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Servizzi ta' pariri legali dwar l-IPR (Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali) irrelatati mad-difiża, il-ħarsien, l-isfruttar u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-Unjoni Ewropea taħt il-liġijiet nazzjonali u internazzjonali differenti.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 1 320 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79100000 Servizzi legali
79120000 Servizzi ta' konsulenza dwar il-privattivi u d-dritt ta' l-awtur
79121000 Servizzi ta' konsulenza dwar id-dritt ta' l-awtur
79121100 Servizzi ta' konsulenza dwar id-dritt ta' l-awtur tas-software
79140000 Servizzi ta' pariri legali u ta' l-informazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ix-xogħol hu dak ta' kumpanija legali fil-qasam tal-proprjetà intellettwali, u jikkonsisti fl-għoti ta' servizzi ta' pariri legali fuq l-IPR (id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali) irrelatati mad-difiża, il-ħarsien, l-isfruttar u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-Unjoni Ewropea taħt il-liġijiet nazzjonali u internazzjonali differenti. Ma jinkludix l-immaniġġjar tal-portafoll tal-PI (Propjetà Intellettwali).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità teknika / Peżar: 60
Il-kriterju tal-ispiża - L-Isem: Il-prezz / Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2016/S 070-121424
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 931751-2017-01-A21-BXL-UK
Titlu:

Pariri legali fil-qasam tal-PI (Proprjetà Intellettwali)

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
31/01/2017
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 3
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 3
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Fieldfisher LLP
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: GB232273784
Belt: Londra
Kodiċi NUTS: UKI LONDON
Pajjiż: Ir-Renju Unit
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1 320 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 1 320 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Skont Artiklu 134(1)(e) tar-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 kif emendat, matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt originali l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tista' tuża l-proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar il-kuntratt biex tikseb servizzi addizzjonali magħmula mir-ripetizzjoni ta' servizzi simili (sa mhux iżjed minn 50 % tal-valur tal-kuntratt oriġinali) mingħand l-operatur ekonomiku li jkun ingħata l-kuntratt.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
28/02/2017