В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Строителство - 89241-2019

TIЗаглавиеБългария-Ружинци: Строителни и монтажни работи
NDНомер на публикацията на обявлението89241-2019
PDДата на публикуване26/02/2019
OJНомер на броя на ОВ S40
TWГрад/населено място на купувачаРУЖИНЦИ
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Ружинци (000159682)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен21/02/2019
DTКраен срок за подаване01/04/2019
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45000000 - Строителни и монтажни работи
71320000 - Инженерни услуги по проектиране и конструиране
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG311
IAИнтернет адрес (URL)http://obshtina-ruzhintsi.com/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС