Építési beruházás - 89262-2020

24/02/2020    S38

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 038-089262

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK15820
Postai cím: Fő tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czeglédy Gergő
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Telefon: +36 14378807
Fax: +36 14378804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.obuda.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Békásmegyeri piac és közösségi tér megvalósítása, valamint a Heltai Jenő tér megújítása

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Békásmegyeri piac és közösségi tér megvalósítása, valamint a Heltai Jenő tér megújítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1039 Budapest, Heltai Jenő tér.

Helyrajzi számok: 65552/70, 65552/69, 65552/72, 64057/19.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A két építési ütemben megvalósuló Békásmegyeri piac és közösségi tér létesítmény jellemző munkanemei:

1. ütem:

188 férőhelyes mélygarázs, 3 300 m2-es piaccsarnok építése.

Tartószerkezet: 40-80 cm vízzáróvasbeton lemezalap, felmenő szerkezet monolit vasbeton jelentős mennyiségű 3 100 m2 látványbeton minőségűfelülettel.

Födémek: monolit vasbeton födémek, a kiemelt tetőszakaszokon acél rácsostartók trapézlemezmezőkkel. 800 m2 zöldtető, 1 800 m2 fémlemez fedés.

Portálok: hőhídmentes alu függönyfal.

2. ütem:

A meglévő piac elbontása: becsült anyagmennyiség 6 000 m3.

Új fedett-nyitott őstermelői piac,pavilonos jellegű kiskereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciójú épületrészekkel, 2 220 m2 fedett-nyitottárkádos terekkel lehatárolt városi többfunkciós burkolt térrel.

Tartószerkezet: monolit vasbeton szerkezet.

Födémek: monolit vasbeton födém.

Portálok: hőhídmentes alu függönyfal.

Heltai Jenő tér felújításának főmennyiségei: külső térburkolat 6 600 m2 térkő és 1 200 m2 színezett aszfalt.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 31/08/2017
Befejezés: 11/09/2019
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 171-349908

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés építési beruházásra „A Békásmegyeri piac és közösségi tér megvalósítása, valamint a Heltai Jenő tér megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/08/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 11037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 999 628 515.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valószínűsíthető alvállalkozók Igénybe vétele a szerződés teljesítése során.

Nyertes Ajánlattevő adószáma:

Market Építő Zrt. 14776355-2-44

A szerződés módosításának a dátuma 13.1.2020

A Kbt. 141. § szerint a módosítás jogcíme:

Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy az ellenérték módosítása, azaz a kiegészítő munkák ellenértéke az 1. és 2é számú szerződésmódosításban és a jelen szerződésmódosításban rögzített változásokkal együtt sem éri el az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződéses érték 15 %-át.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntésesetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be.

A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/02/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1039 Budapest, Heltai Jenő tér.

Helyrajzi számok: 65552/70, 65552/69, 65552/72, 64057/19.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. ütem:

188 férőhelyes mélygarázs, 3 300 m2-es piaccsarnok építése.

Tartószerkezet: 40-80 cm vízzáróvasbeton lemezalap, felmenő szerkezet monolit vasbeton jelentős mennyiségű 3 100 m2 látványbeton minőségűfelülettel.

Födémek: monolit vasbeton födémek, a kiemelt tetőszakaszokon acél rácsostartók trapézlemezmezőkkel. 800 m2 zöldtető, 1 800 m2 fémlemez fedés.

Portálok: hőhídmentes alu függönyfal.

Az 1. építési ütem üzletbelsőinek a fő szerkezetei kialakításán túli alapkiépítése. E kötelezettsége nem foglalja magában azonban a belsőépítészeti berendezések, valamint a nem beépített technológiai eszközök és berendezések beszerzését, szolgáltatását és telepítését.

2. ütem:

A meglévő piac elbontása: becsült anyagmennyiség 6 000 m3.

Új fedett-nyitott őstermelői piac,pavilonos jellegű kiskereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciójú épületrészekkel, 2 220 m2 fedett-nyitottárkádos terekkel lehatárolt városi többfunkciós burkolt térrel.

Tartószerkezet: monolit vasbeton szerkezet. Födémek: monolit vasbeton födém.

Portálok: hőhídmentes alu függönyfal.

Heltai Jenő tér felújításának főmennyiségei: külső térburkolat 6 600 m2 térkő és 1 200 m2 színezett aszfalt.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 31/08/2017
Befejezés: 02/06/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 528 956 083.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A kivitelezéshez kapcsolódóan Fővállalkozó Kivitelező feladata bővül a békásmegyeri piac és közösségi tér fejlesztése projekt keretében az új békásmegyeri piac II. építési ütem üzletbelsőinek megvalósításával, az üzletbelsőkhöz kapcsolódó bérlői igények figyelembevételével készített fit-out tervek alapján, valamint eredetileg a szerződés műszaki tartalmába szintén nem tartozó, további munkákkal is.

A kiegészítő munkák megvalósítása nincs kihatással a II. ütem teljesítésének, lezárásának határidejére, illetve a szerződés teljesítésének befejezési határidejére, csak a teljesítés ütemezésére.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A teljesítés során a Megrendelő részéről pótmunka merült fel, mely a jelenleg folyó kivitelezéssel párhuzamosan végezhető

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 999 628 515.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 528 956 083.00 HUF