Építési beruházás - 89458-2019

26/02/2019    S40

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 040-089458

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24660893
Postai cím: Erzsébet tér 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Díszburkolat és egyéb karbantartási tevékenység

Hivatkozási szám: EKR001075852018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén dísz-burkolat és egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros V. kerületének közigazgatási területe, a műszaki leírásban meghatározottak szerint, továbbá Megrendelő székhelye és a Felek által esetileg és együttesen meghatározott egyéb helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén díszburkolat és egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése. A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei (tájékoztató jelleggel):

Közművezetékek, víz- és csatornavezetékek

Vízellátó vezetékek Csapadék csatorna Csapadékvíz csatorna bekötések

Útépítés

Építmények bontása Pályaszerkezeti rétegek bontása Bontás kis felületen Továbbszállítás Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése Függőleges Jelzések bontása Vízszintes forgalomtechnikai jelzések Függőleges forgalomtechnikai jelzések Vízszintes jelzések eltávolítása Földmunkák Földmű építése Pályaszerkezeti rétegek Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek Cementes kötőanyagú pályaszerkezeti Rétegek Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek Egyéb építési munkák Kőburkolat építés Szegélyek építése Vezetőkorlát Úttartozékok VÍZÉPÍTÉS Víztelenítés

Utcabútorok

Padok Hulladékgyűjtők Faveremrács Virágláda

Növénytelepítési munkák kiegészítő munkák, általános tételek

A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a köz-beszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns (útkarbantartási) - alkalmassági követelményen felüli - többlettapasztalata naptári hónapban [minimum 0; maximum 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns (műemléki) - alkalmassági követelményen felüli - többlettapasztalata naptári hónapban [minimum 0; maximum 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Karbantartási tevékenységet kiszolgáló műszaki telephely(ek) távolsága a teljesítés helyszínétől / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Egységes építési terület, összefüggő felvonulási területtel, melynek alapján a kivitelezői felelősség megosztása megrendelő kockázatait aránytalanul növelné, a részajánlattétel biztosítása a beszerzés sajátosságaira tekintettel nem lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 247-566908
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Díszburkolat és egyéb karbantartási tevékenység

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EU-Line Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69377415
Postai cím: Hollandi út 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
E-mail: info@eu-line.com
Telefon: +36 12699550
Fax: +36 12699551
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. XXI. fejelezet szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/02/2019