Leveringen - 89479-2017

10/03/2017    S49

Slovenija-Maribor: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije

2017/S 049-089479

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZD Maribor
Nacionalna identifikacijska številka: 5054095000
Poštni naslov: Ulica talcev 9
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Služba za javna naročila in nabavo, Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.
E-naslov: javna.narocila@zd-mb.si
Telefon: +386 22286294
Telefaks: +386 22286589
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-mb.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.zd-mb.si/index.php?id=42&no_cache=1&L=0
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: javni zdravstveni zavod
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Naftni derivati, razdeljeni v 2 sklopa.

Referenčna številka dokumenta: JN2-B/17
II.1.2)Glavna koda CPV
09000000 Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Naftni derivati, razdeljeni v 2 sklopa.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

1. sklop: 95 oktanski neosvinčen bencin, 98 oktanski neosvinčen bencin, plinsko olje D-2

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09132000 Motorni bencin
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

MARIBOR.

II.2.4)Opis javnega naročila:

1. sklop: 95 oktanski neosvinčen bencin

98 oktanski neosvinčen bencin

plinsko olje D-2.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo stroškov - Ime: Cena / Ponder: 90
Merilo stroškov - Ime: Pokritost s bencinskimi črpalkami / Ponder: 10
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

2. sklop: kurilno olje

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09135000 Kurilna olja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Maribor.

II.2.4)Opis javnega naročila:

2. sklop: kurilno olje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Navedeno v dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/04/2017
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 20/07/2017
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 20/04/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor, Služba za javna naročila in nabavo, Ulica talcev 9 – pritličje, soba 102, Maribor.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje je javno. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 4.4.2017, 12:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ZD Maribor
Poštni naslov: Ulica talcev 9
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
08/03/2017