Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 89769-2020

TIЗаглавиеБългария-Трън: Горива
NDНомер на публикацията на обявлението89769-2020
PDДата на публикуване24/02/2020
OJНомер на броя на ОВ S38
TWГрад/населено място на купувачаТРЪН
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Трън (000386790)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен20/02/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедураT - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)09100000 - Горива
09132000 - Бензин
09134200 - Дизелово гориво
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG414
IAИнтернет адрес (URL)http://tran.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС