Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 90055-2020

24/02/2020    S38    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Italija-Monza: Bibliotekų paslaugos

2020/S 038-090055

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Comune di Monza
Adresas: Piazza Trento e Trieste
Miestas: Monza
NUTS kodas: ITC4D
Pašto kodas: 20900
Šalis: Italija
El. paštas: appalti@comune.monza.it
Telefonas: +39 03923721
Faksas: +39 0392372567

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.ariaspa.it

Pirkėjo profilio adresas: http://www.comune.monza.it

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.ariaspa.it
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: www.ariaspa.it
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Gestione dei servizi della biblioteca San Gerardo di Monza – CIG: 8152290A85

Nuorodos numeris: 36731/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
92511000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Cfr. artt. 1 e 4 del capitolato

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 029 600.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITC4D
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Monza

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cfr. artt. 1 e 4 del capitolato

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Offerta tecnica / Lyginamasis svoris: 80
Kaina - Lyginamasis svoris: 20
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione, da cauzione provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

L’appalto è finanziato con: risorse proprie di bilancio.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cfr. bando di gara.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Vds disciplinare di gara.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Vds disciplinare di gara.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 09/04/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Italų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 14/04/2020
Vietos laikas: 09:30
Vieta:

Palazzo Municipale – piazza Trento e Trieste – Monza (presso ufficio CUA 1o piano)

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Chiunque interessato

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Vds. bando di gara.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: TAR Lombardia
Miestas: Milano
Šalis: Italija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/02/2020