A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 90190-2021

Submission deadline has been amended by:  258378-2021
22/02/2021    S36

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 036-090190

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944832020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944832020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Balatonfüred-Keszthely/Ukk vasútvonal fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000944832020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely/Ukk szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás előkészítése a Balaton körül - II. ütem, valamint a vonalszakasz felvételi épületek rekonstrukciójának engedélyezési és kiviteli tervezése, engedélyezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322200 Csővezeték-tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül” projekt II. ütemének (Balatonfüred-Tapolca-Keszthely) előkészítését magában foglaló feladatok:

Nyertes ajánlattevő feladata:

— Engedélyezési tervek elkészítése és az engedélyek megszerzése (állapotfelmérés, döntéselőkészítő tanulmány, engedélyezési terv, bontási tervek, organizációs tervek, kisajátítási művelés kivonási terv, művelésből kivonások rendezése, központi forgalomirányítás tervei, ERD, KHT és Natura 2000 hatásbecslés készítése) a Balatonfüred - Tapolca - Keszthely/Ukk vasúti vonalszakasz villamosítására, valamint szűk keresztmetszet kialakítására vonatkozóan,

— A Balatonfüred - Keszthely vonalszakasz kiválasztott felvételi épületek rekonstrukció engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint engedélyezése

— A fentiekben felsoroltak kivitelezésére vonatkozó tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása

— A teljes tervezési terület (Balatonfüred-Tapolca-Keszthely és Ukk-Tapolca) szakasz hossza mintegy 105 km

— Mintegy 25 megálló/állomás tekintetében szükséges akadálymentes, magasperonok (át)tervezése, állomások vágányképének átalakítása és az ehhez kapcsolódó jelfogófüggéses biztosítóberendezések átalakításának megtervezése

— Mintegy 11 középület (vasútállomási felvételi épületek) tervezése és 9 utasbeálló tervezése

— Legalább 14 férőhelyes parkoló megtervezése legalább 4 helyszínen (további üzemeltetői egyeztetésektől függően)

Részletek a Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. AF III.1.3) M/2.1. alpontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az alk. köv. meghat területen szerzett 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III.1.3) M/2.2. alpontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az alk. köv. meghat területen szerzett 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III.1.3) M/2.3. alpontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az alk. köv. meghat területen szerzett 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III.1.3) M/2.4. alpontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az alk. köv. meghat területen szerzett 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2016-00019

II.2.14)További információk

Ajánlattevőnek meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok és a munkadíj ellenértékét is.

A nettó ajánlati ár megbontása kizárólag a Közbeszerzési Dokumentáció I. kötetében található Tervezői Díjra vonatkozó ajánlat c. 1. sz. mintában jelenítendő meg elkülönítve, a Felolvasólapon továbbra is a nettó ajánlati árat kell megadni, összesítve a szerzői jogokból eredő díjat és a munkadíj ellenértékét.

A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépéstől számítandó.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

A tervezett projekt eseteben a beszerzés több szakágat es területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez es vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

Korábbi tapasztalataink szerint amennyiben kettő, vagy több Tervező dolgozik egyazon munkaterületen, az elkerülhetetlen átfedések miatt rendszeresen többlet tervezési feladat merül fel, ami időbeni lemaradást és akár pénzügyi követelést is eredményezhet Megrendelő felé. Ilyen körülmény például, ha nem ugyanaz a Tervező dolgozik egy állomáson belül a vasúti pályán, a felsővezetéken, a peronokon és a felvételi épületen. A tervezés folyamatában egyes paraméterek az Üzemeltetővel történő egyeztetések során folyamatosan változhatnak az esetlegesen felmerülő új igények, vagy szabályok és utasítások miatt, ami kihatással lehet a többi szakág tervezési feladatára is. A nem, vagy nem időben átadott információ a többi szakág vonatkozásában újratervezést okoz, ami a már fent említett időbeni lemaradás és a többletmunka miatti többlet pénzügyi követelés forrása lehet.

Jelen projekt során elsődleges és legfontosabb feladatként megtervezésre kerül a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely, valamint Tapolca-Ukk vasútvonalak villamosítása. A villamosításhoz szükséges vontatási energiát terveink szerint a Tapolca állomás mellett épülő villamos vontatási alállomás fogja biztosítani. Erről az alállomásról kerül kitáplálásra a szükséges mennyiségű villamos energia a felsorolt szakaszok vonatkozásában. A beszerzés részekre bontása esetén amennyiben valamelyik szakasz nem a tapolcai alállomással egyszerre kerülne megtervezésre, úgy sem az alállomás, sem az adott szakasz tervezője nem ismerhetné a tervezéshez szükséges paramétereket. Például a Tapolca-Ukk szakasz közbeszerzési eljárásának meghiúsulása, de a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely szakasz sikeres közbeszerzési eljárása esetén az alállomás tervezője képtelen lenne megfelelő erősáramú szimuláció elvégzésére, mivel nem ismerné a hiányzó szakasz paramétereit. Hasonlóan a Tapolca-Ukk szakasz sikeres, de a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely sikertelen eljárása esetén a Tapolca-Ukk szakasz villamos energiaellátása teljes mértékben ellehetetlenülne az alállomás kitáplálási paramétereinek ismerete nélkül. Amennyiben a Tapolca-Ukk, illetve a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely szakaszok közbeszerzési eljárásai a részekre bontás miatt párhuzamosan haladnának, úgy a kiegészítő tájékoztatás során nem tudnánk egyértelmű választ adni a másik szakaszt érintő kérdésekre, és ez magas fokú kockázatot jelentene, az információ hiánya adott esetben árfelhajtó hatást eredményezne. Ezeket a kérdéseket a Tervező saját maga el tudná dönteni, amennyiben ő maga tervezhetné az összes szakaszt. Amelyik Tervező tehát az alállomást tervezi, annak kell tervezni azon szakaszok villamosítását is, amit az alállomás fog működtetni és fordítva; amely Tervező az egyes szakaszok villamosítását tervezi, annak az alállomás minden paraméterének (elektromos hálózat, FET szerverek és redundáns rendszerek működése, HAM számítógépek szoftverei, HETA berendezések paraméterei, távvezérlő képek rajzai, távközlési adatok: MÁV IP/MPLS és FET VLAN adatkapcsolatok, IEC protokollok) ismeretére szüksége van, a tervezés folyamata során és azt megelőzően egyaránt. Az Üzemeltető MÁV Zrt. által megkövetelt erősáramú szimulációt csak az a Tervező tudja elkészíteni, aki minden szakaszt és az alállomás minden transzformátorának pontos teljesítményadatait is behatóan ismeri. Részekre bontás esetén a szimuláció elkészítését nem tudná egyik Tervező sem értelmezni, mivel nem lenne a szükséges információk birtokában.

Hasonló logika mentén ugyanannak a Tervezőnek kell megterveznie a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vonalszakasz felvételi épületeinek rekonstrukcióit, mint aki a vonalszakasz villamosítását is tervezi, mivel a villamosítás során felállított felsővezeték-oszlopok és a minden állomáson megtervezendő villamos kapcsolókertek kinézete és elhelyezése nagymértékben meghatározza az átépítendő állomások összképét. Részekre bontott, párhuzamosan futó részek kiegészítő tájékoztatása keretében ha a felvételi épületek rekonstrukcióinak tervezője rákérdezne az állomási előterekben elhelyezésre kerülő felsővezetéki oszlopok vagy keretállások elhelyezkedésére és típusára, nem tudnánk kielégítő választ adni, mivel számunkra ekkor még nem lennének ismertek ezen információk. Emiatt az ajánlatadó a számára lehető legkedvezőtlenebb elhelyezkedést venné figyelembe, ami jelentős árfelhajtó hatású lenne. Ugyanígy a felsővezeték-hálózat és kapcsolókert elhelyezése során a tervezőnek szüksége van például arra az információra, hogy milyen kiegészítő építmények, tereprendezések, fák és díszkertek kerülnek kialakításra a felvételi épületek mellett. Ezen paraméterekről minden tervezőnek különböző elképzelései lehetnek az ajánlatadását megelőzően.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. § (1) bek., 6-7. § szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlattevők mindegyike külön űrlapot nyújt be. Irányadó a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik, hogy a kizáró okok nem állnak fenn és megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az EEKD-ot csak a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A Kr. 13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

Irányadó a Kbt. 64. §, a 69. § (11a) bek., a 74. § (1) bek. és a Kr.1-8. §, 10. §, 12-16. §.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód: Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8.§ (1) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében; illetve AK ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. előírásaira.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok és/vagy vasúti tervezési feladatokhoz kapcsolódó tenderdokumentáció összeállítása és/vagy vasúti tervezési feladatokhoz kapcsolódó engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során.

Részletek a KD-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (vasúti tervezési feladatok és/vagy vasúti tervezési feladatokhoz kapcsolódó tenderdokumentáció összeállítása és/vagy vasúti tervezési feladatokhoz kapcsolódó engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 800 000 000 forintot

AK „mérlegfordulónappal lezárt üzleti év” alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 11. § szerintieket érti.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban előírt módon.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a referenciaigazolásnak vagy a referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal!),

— a teljesítés időtartamát, azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal!),

— a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolnia kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, a rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül. Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Részletek a KD-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő,ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 9 évben (108 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi,a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt,befejezett,szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.

1. országos jelentőségű vasútvonalon, összesen legalább 30 km vágányhosszon történt vasúti villamosítás engedélyezési terv és/vagy tenderterv és/vagy kiviteli terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referencia,

2. országos jelentőségű vasútvonalon legalább 10 db SK+55 cm magas peron engedélyezési terv és/vagy tender és/vagy kiviteli terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referencia,

3. legalább 1 darab új középület építésére vagy meglévő középület átépítésére vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tenderterv és/vagy kiviteli terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referencia

4. legalább 10 férőhelyes parkoló engedélyezési terv és/vagy tenderterv és/vagy kiviteli terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referencia.

Egy refer.igazolás több referenciaköv. igazolására is bemutatható,az egyes köv-ek több referenciaigazolással is igazolhatók.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M/2.1. Legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

— okleveles közlekedésmérnöki, vagy okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles gépészmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy gépészmérnöki végzettséggel vagy okleveles közlekedés-építőmérnöki vagy közlekedés építőmérnöki végzettséggel vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és

— legalább 36 hónap gyakorlattal vasúti tervezésben, valamint ezen belül

— legalább 30 hónap projekt irányításában (projektvezető/ helyettes) szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M/2.2. Legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik

— okleveles közlekedésmérnöki, vagy okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles gépészmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy gépészmérnöki végzettséggel vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel

— legalább 36 hónap gyakorlattal országos jelentőségű vasútvonalon végzett vasúti villamos felsővezeték tervezésében

M/2.3. Legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik

— okleveles építészmérnöki végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és

— legalább 36 hónap gyakorlattal középület tervezése területen

M/2.4. Legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik

— okleveles közlekedés-építőmérnöki, vagy közlekedés-építőmérnöki vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles gépészmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy gépészmérnöki végzettséggel vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel és

— legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal állomási jelfogófüggéses biztosítóberendezés átalakításának tervezésében.

Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége, ajánlattevőnek kell igazolnia.

Az adott pozícióhoz tartozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultság előírása, mely vonatkozásában az egyenértékűség a fentiek szerint igazolandó a jelen felhívás VI.3.)11. pontjában található.

Az M/2.1. és M/2.2. pont szerinti szakemberek esetében egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

AK „projektvezető”alatt olyan szakembert ért,aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja,koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

AK „projektvezető helyettes” alatt azt a szakembert érti,aki egy adott tervezési projekten a pv feladatait helyettesi körben ellátta,illetve a pv mellett reszt vett a projekt megvalósításában.

AK „középület” alatt olyan nem korlátozott(kivéve az időbeli korlátozást)használatú épületet ért,amely részben vagy egészben a település vagy településrész ellátását szolgáló közhasználatú vagy közszolgáltatási funkciót tartalmaz (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális,művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási, irodai,igazgatási, valamint közlekedési célú építmények mindenki által használható részei)

AK „országos jelentőségű vasútvonal” alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII tv 2.§ 2.13. pont szerinti: az országos törzshálózati vasúti pályák és az országos vasúti mellékvonalakban meghatározottakat érti.

AK a „Vasúti építmények”alatt az OVSZ I. kötete alapján meghatározottakat érti.

AK „engedélyezési terv”alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó eng-i tervet érti, a vasúti építmények építésügyi hatósági eng-i eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012.(X. 11.) Kr.1.mellékletében foglaltaknak megfelelően.

AK „kiviteli terv”alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó,vmennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

Az M/1. és az M/2. köv. körében az AK által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszab.által definiált fogalmakat -valamennyi eleme az alkalm-i köv.szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

AK szakember esetén e körben elfogadja,ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat,de hivatkoznak arra,h az előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos a felhívásban megadott definícióval.

Amennyiben a referencia szerinti szerz. alapján a feladatát képezte az építési eng.megszerzése is és az eng-i terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az eng-t kiadta és az alkalmasság köv. igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az eng.száma és a kiadás időpontja,az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű eng-i terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt,így annak ismertetése nem szükséges.

Az előírt alkalm-i követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§(6))

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint, érvényességi ideje: teljesítési határidő+45 nap

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 0,5 %-a/nap

Hibás teljesítési kötbér: érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja 15 %-a

A kötbérek maxiuma: nettó tervezői díja 20 %-a

Jótállási idő: 36 hónap

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 36 hónap+45 nap

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a

A szerződés finanszírozása: utófinanszírozás

Forrás: uniós (IKOP).

AK előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§., Kbt. 27/A.§-a, 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet.

További részletek (ideértve a számlázási ütemtervet) a KD-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/03/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/03/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, továbbá a Kbt. 68. § § (1b) (1c) (4) és (6) bekezdései irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, továbbá a Kbt. 68. § § (1b) (1c) (4) és (6) bekezdései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 40. § (1) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött:

Mértéke: 16 233 000,- Ft,

A befizetés helye: MKB Bank Zrt.

AK fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB)

Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

5. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül a munkadíj mellett feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

6. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 nap (a közbeszerzési eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra).

9. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 300 millió Ft/év és min. 150 millió Ft/káresemény mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

10. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 1-4. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. A 1-4. sz. minőségi részszempont esetében 36 hónap a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletszerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. pont - KÉ-VV jogosultság

M/2.2. pont - KÉ-VV vagy KÉ-VA jogosultság

M/2.3. pont - „É” jogosultság

M/2.4. pont - „KÉ-VA” és/vagy „KÉ-VV” jogosultság

12. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

13. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bek.).

14. Rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

EKRr. - 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet

Kr. - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

EKR - elektronikus közbeszerzési rendszer

KD - közbeszerzési dokumentumok

15. A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

16. A megjelölt határidők EKR rendszeridő szerint értendők.

17. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazza.

18. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Pongor Dániel ügyvéd, lajstromszám: 00314

II.2.14) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i) - karakterkorlát miatti folytatása:

Információ hiányában a felsővezeték tervező is kénytelen lesz a lehető legtávolabbi helyre tervezni például a kapcsolókertet, emiatt többlet közműkiváltás-tervezési feladatokat fog költségelni. Az egyik rész sikeressége és a másik rész sikertelensége vagy elhúzódása esetén a sikeres és költséghatékony tervezés teljes mértékben ellehetetlenül.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/02/2021