Szolgáltatások - 90255-2017

10/03/2017    S49

Magyarország-Budapest: Hirdetési szolgáltatások

2017/S 049-090255

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Kinga
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600-1346
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: jegybank
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kommunikációs szolgáltatások nyújtása az MNB számára.

Hivatkozási szám: KBE/79/2016
II.1.2)Fő CPV-kód
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi tudatosság növelése érdekében tervezett kommunikációs kampányainak lebonyolítására, az MNB bankjegycsere programjának kommunikációjára,valamint általános kommunikációs feladatok (médiatervezési és médiavásárlási, kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, valamint PR és rendezvényszervezési szolgáltatások) ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 450 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlattevő feladata a pénzügyi tudatosság növelése érdekében tervezett kommunikációs kampányok, a bankjegycsere program kommunikációjának, valamint a 2016-2017. évi általános kommunikációs feladatok eredményes végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő tájékoztatási feladatok megvalósítása, stratégia és javaslatok összeállítása az alább meghatározott részfeladatok szerinti bontásban.

1. Kreatív tervezéssel, gyártással kapcsolatos feladatok:

— Kreatív stratégia készítés,

— Kreatív tervezés (szövegírás, grafikai tervezés),

— Kreatív anyagok gyártása és produkciós munkák kivitelezése,

— Ügynökségi szolgáltatások.

2. Médiavásárlással kapcsolatos feladatok:

— Média stratégia készítés,

— Médiaterv készítése,

— Médiavásárlás,

— Médiakampányok utóértékelésére,

— Ügynökségi szolgáltatások.

3. PR és rendezvényszervezési feladatok:

— Átfogó PR stratégia kidolgozása,

— PR kampányok tervezése és lebonyolítása,

— PR filmek, fotó- és videó dokumentációk készítése,

— Sajtó- és PR-rendezvények szervezése,

— Kríziskommunikációs feladatok ellátása,

— Ügynökségi szolgáltatások.

A rendelkezésre álló keretösszeg nettó 450 000 000 HUF.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Mintafeladat kidolgozása – integrált szakmai koncepció / Súlyszám: 55
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Kreatív stratégia elkészítése, megalapozottsága, kidolgozottsága / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Kreatív tervek elkészítése, megfelelősége, minősége / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Média stratégia megalapozottsága, kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Konkrét médiaterv kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.5. Alternatív médiajavaslatok tartalma, részletezettsége, hatékonysága / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: Ellenszolg. a médiavásárlásra / Súlyszám: 22
Költség kritérium - Név: Ellenszolg. a kreatív gyártásra / Súlyszám: 15
Költség kritérium - Név: Ellenszolg. PR feladatok és rendezvényszerv. szolgáltatásokra / Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 149-269513
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Nagyenyed u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: media@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 450 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 450 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az ajánlattevők neve és címe:

1. Ajánlattevő neve: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16., fszt. 4.

Adószám: 24670827-2-43.

2. Ajánlattevő neve: IJ. Kommunikációs Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Bercsényi utca 12., B ép. 601.

Adószám: 14994829-2-43.

és

Ajánlattevő neve: Initiative Media Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.

Adószám: 12120947-2-42.

3. Ajánlattevő neve: Network 360 Reklámügynökség Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 28.

Adószám: 23480197-2-41.

és

Ajánlattevő neve: Affiliate Network Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 28.

Adószám: 14924390-2-41

4.Ajánlattevő neve: Mindshare Médiaügynökség Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B.

Adószám: 12644449-2-43.

és

Ajánlattevő neve: Impact Communications Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest, Koronafürt utca 21.

Adószám: 14692211-2-42.

2) A nyertes ajánlattevő a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésébe kíván alvállalkozót bevonni: grafikai kreatív tervezés, kivitelezés, média vásárlás, rendezvényszervezés. A bevonás mértéke nem ismert.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(10) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2017