Tjenesteydelser - 90584-2017

10/03/2017    S49

Danmark-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

2017/S 049-090584

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2017/S 027-048323)

Retsgrundlag:

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Amerika Plads 15
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning for ingeniør- og landinspektørvirksomheder.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede virksomheder, der kan levere rådgivning, ingeniør- eller landinspektørydelser til Banedanmark inden for følgende fagområder:

— anlægsarbejder i forbindelse med baneprojekter (herunder, men ikke begrænset til, jord- og afvandingsarbejde inkl. forurenet jord, betonarbejder samt ledningsarbejder)

— konstruktioner i forbindelse med baneprojekter inkl. broer, tunneler og perroner

— sporanlæg

— stærkstrømsforsyningsanlæg

— sikringsanlæg (herunder signalanlæg)

— fjernstyring

— togkontrolsystemer

— transmission (LAN/WAN)

— telefoni

— radiosystemer

— publikumsinformationssystemer

— SRO-anlæg samt mekaniske anlæg

— geotekniske undersøgelser

— landinspektørarbejde (herunder landmålings-, sporafsætnings- og matrikulære opgaver)

— miljøledelse og arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøkoordinator

— rådgivning ifm. jernbaneprojekter

— validering, herunder af ændringer og projekteringer af bl.a. konstruktioner.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2017
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 027-048323

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Supplerende CPV-kode(r)
I stedet for:
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71313100 Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
71332000 Geoteknisk ingeniørvirksomhed
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
90522000 Tjenesteydelser i forbindelse med kontamineret jord
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71322300 Projektering af broer
71631450 Inspektion af broer
72212140 Udvikling af jernbanetrafikstyringsprogrammel
90710000 Miljøledelse
98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
71355200 Landmåling
90700000 Tjenester på miljøområdet
90522300 Behandling af forurenet jord
45247210 Anlægsarbejde: dæmninger
71322400 Projektering af dæmninger
45262300 Betonarbejder
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
45234000 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
45221242 Bygge-anlægsarbejde: jernbanetunneler
45221240 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med tunneler
45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45221114 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer
Læses:
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71313100 Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
71332000 Geoteknisk ingeniørvirksomhed
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
90522000 Tjenesteydelser i forbindelse med kontamineret jord
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71322300 Projektering af broer
71631450 Inspektion af broer
72212140 Udvikling af jernbanetrafikstyringsprogrammel
90710000 Miljøledelse
98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
71355200 Landmåling
90700000 Tjenester på miljøområdet
90522300 Behandling af forurenet jord
45247210 Anlægsarbejde: dæmninger
71322400 Projektering af dæmninger
45262300 Betonarbejder
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
45234000 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
45221242 Bygge-anlægsarbejde: jernbanetunneler
45221240 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med tunneler
45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45221114 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
Afsnit nummer: II.2.4)
I stedet for:

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede virksomheder, der kan levere rådgivning, ingeniør- eller landinspektørydelser til Banedanmark inden for følgende fagområder:

— anlægsarbejder i forbindelse med baneprojekter (herunder, men ikke begrænset til, jord- og afvandingsarbejde inkl. forurenet jord, betonarbejder samt ledningsarbejder)

— konstruktioner i forbindelse med baneprojekter inkl. broer, tunneler og perroner

— sporanlæg

— stærkstrømsforsyningsanlæg

— sikringsanlæg (herunder signalanlæg)

— fjernstyring

— togkontrolsystemer

— transmission (LAN/WAN)

— telefoni

— radiosystemer

— publikumsinformationssystemer

— SRO-anlæg samt mekaniske anlæg

— geotekniske undersøgelser

— landinspektørarbejde (herunder landmålings-, sporafsætnings- og matrikulære opgaver)

— miljøledelse og arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøkoordinator

— rådgivning ifm. jernbaneprojekter

— validering, herunder af ændringer og projekteringer af bl.a. konstruktioner.

Læses:

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede virksomheder, der kan levere rådgivning, ingeniør- eller landinspektørydelser til Banedanmark inden for følgende fagområder:

— anlægsarbejder i forbindelse med baneprojekter (herunder, men ikke begrænset til, jord- og afvandingsarbejde inkl. forurenet jord, betonarbejder samt ledningsarbejder)

— konstruktioner i forbindelse med baneprojekter inkl. broer, tunneler og perroner

— sporanlæg

— stærkstrømsforsyningsanlæg

— sikringsanlæg (herunder signalanlæg)

— fjernstyring

— togkontrolsystemer

— transmission (LAN/WAN)

— telefoni

— radiosystemer

— publikumsinformationssystemer

— SRO-anlæg samt mekaniske anlæg

— geotekniske undersøgelser

— landinspektørarbejde (herunder landmålings-, sporafsætnings- og matrikulære opgaver)

— miljøledelse og arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøkoordinator

— rådgivning ifm. jernbaneprojekter

— validering, herunder af ændringer og projekteringer af bl.a. konstruktioner

— CAD ydelser.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: