Lavori - 91385-2018

01/03/2018    S42

Slovenia-Celje: Lavori di costruzione di gallerie stradali

2018/S 042-091385

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 240-497526)

Base giuridica:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Numero di identificazione nazionale: 5814251000
Indirizzo postale: Ulica XIV. divizije 4
Città: Celje
Codice NUTS: SI SLOVENIJA
Codice postale: 3000
Paese: Slovenia
Persona di contatto: metka.celestina@dars.si, Metka Celestina Češnovar
E-mail: metka.celestina@dars.si
Tel.: +386 13009959
Fax: +386 13009929

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dars.si

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

Numero di riferimento: 000209/2017
II.1.2)Codice CPV principale
45221241 Lavori di costruzione di gallerie stradali
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27/02/2018
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 240-497526

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3
anziché:
leggi:

V prilogi objavljamo dodatek št. 8, v katerem odgovarjamo na zastavljena vprašanja, objavljamo čistopise poglavij 1, 3, 4 in 7 razpisne dokumentacije, novo prilogo D1 in povzetek sprememb predračuna.

S tem dodatkom podajamo novi Poglavji 6 v elektronski obliki, izdelani s sistemom PIS (šifri PIS predračunov N137Z04 in N137Z05), ki v celoti nadomeščata Poglavji 6 v elektronski obliki (šifra PIS predračuna N137Z03 in N137Z02).

Novi Poglavji 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifri PIS predračunov N137Z04 in N137Z05) sta vsem ponudnikom dostopni na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.

VII.2)Altre informazioni complementari:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244437/dodatek_8.zip