Tjänster - 91389-2022

18/02/2022    S35

Sverige-Borlänge: Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster

2022/S 035-091389

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Lena Scherman
E-post: lena.scherman@trafikverket.se
Telefon: +46 32382
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Entreprenadbesiktning för projekt Dubbelspårsutbyggnad Dunsjö-Jakobshyttan i Askersunds kom-mun och projekt Dubbelspårsutbyggnad Jakobshyttan-Degerön i Motala kommun.

Referensnummer: KOM-404774
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75000000 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenadbesiktning för projekt Dubbelspårsutbyggnad Dunsjö-Jakobshyttan i Askersunds kom-mun och projekt Dubbelspårsutbyggnad Jakobshyttan-Degerön i Motala kommun.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
75000000 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenadbesiktning för projekt Dubbelspårsutbyggnad Dunsjö-Jakobshyttan i Askersunds kom-mun och projekt Dubbelspårsutbyggnad Jakobshyttan-Degerön i Motala kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

1 år

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 132-352347
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Entreprenadbesiktning för projekt Dubbelspårsutbyggnad Dunsjö-Jakobshyttan i Askersunds kom-mun och projekt Dubbelspårsutbyggnad Jakobshyttan-Degerön i Motala kommun.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SWECO Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556767-9849
Postadress: Gjörwellsgatan 22
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 100 26
Land: Sverige
E-post: jarnvag@sweco.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 175.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2022