Lieferungen - 91782-2021

23/02/2021    S37

Polen-Łódź: Netzwerkinfrastruktur

2021/S 037-091782

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Łódzka
Nationale Identifikationsnummer: 7270021895
Postanschrift: ul. Żeromskiego 116
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-924
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paulina Tomczak
E-Mail: paulina.tomczak@p.lodz.pl
Telefon: +48 426312869
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.p.lodz.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://plodz.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia wyższa publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/MDB/2021/D
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32424000 Netzwerkinfrastruktur
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) dla Politechniki Łódzkiej i Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w ramach realizacji projektu pn. „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki »MDB – Medical Data Bank«”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020.

Część 1: dostawa 2 sztuk przełączników grupowych Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz 4 sztuk przełączników serwerowych Ethernet 10/25 GE wraz z instalacją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia.

Część 2: dostawa 16 sztuk serwerów typ 1 i 2 szt. serwerów typ 2 wraz z instalacją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia.

Część 3: dostawa infrastruktury serwerowej: 1 szt. UPS, 2 szt. PDU zarządzalne, 1 szt. szafa teleinformatyczna 19.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach zamówienia,

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 139 ust. 1 Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup struktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
32413100 Router für Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Łódzka, budynek A10, ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk przełączników grupowych Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz 4 sztuk przełączników serwerowych Ethernet 10/25 GE do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. W ramach otrzymanego wynagrodzenia, Wykonawca zapewni wdrożenie dostarczanego przedmiotu zamówienia w zakresie:

a) instalacji, wdrożenia dostarczonych urządzeń w serwerowniach Zamawiającego poprzez:

— instalację 2 przełączników serwerowych oraz 1 przełącznika grupowego w szafach przygotowanych i wskazanych przez Zamawiającego na Politechnice Łódzkiej – na 4 piętrze budynku A10, wejście od ul. Stefanowskiego 18/22 (przy ul. Radwańskiej),

— instalację 2 przełączników serwerowych oraz 1 przełącznika grupowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, we wskazanej przez Zamawiającego szafie serwerowej (miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

3. Wykonawca oświadcza, że:

1) w ramach otrzymanego wynagrodzenia przeprowadzi szkolenie dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności:

— omówi budowę w zakresie wykorzystanych komponentów,

— omówi zagadnienia związane z integracją dostarczonego przedmiotu umowy z infrastrukturą sieciową Zamawiającego,

— omówi proces aktualizacji kodu maszynowego (Firmware),

— przekaże dokumentację techniczną dotyczącą zaoferowanego przedmiotu umowy (bądź wskaże na stronie producenta);

2) wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umową.

3. Czas trwania szkolenia nie może być dłuższy niż 10 godzin zegarowych, z zastrzeżeniem, że ilość wykorzystanych godzin szkoleniowych zależna jest od oceny Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi ww. szkolenia przez okres maksymalnie 2 miesięcy od daty dostawy przedmiotu umowy (po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag). Z czynności przeprowadzenia szkolenia, również zostanie sporządzony protokół odbioru.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki »MDB – Medical Data Bank«”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, umowa nr POPC.02.03.01-00-0091/19-00 – zadanie 2 z wniosku o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32422000 Netzkomponenten
48820000 Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Łódzka, bud. A10, ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk serwerów typu 1 oraz 2 sztuk serwerów typu 2 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. W ramach przedmiotu zamówienia, w ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zapewni wdrożenie dostarczanego przedmiotu niniejszej umowy w zakresie:

a) instalacji 11 serwerów typu 1 oraz 1 serwera typu 2 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na Politechnice Łódzkiej – na 4 piętrze budynku A10, wejście od ul. Stefanowskiego 18/22 (przy ul. Radwańskiej);

b) instalacji 5 serwera typu 1 i 1 serwera typu 2 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, we wskazanej przez Zamawiającego szafie serwerowej.

3. Wykonawca oświadcza, że:

1) w ramach otrzymanego wynagrodzenia przeprowadzi szkolenie dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności:

— omówi komunikacji z serwerem, w tym dostęp do sieci zarządzania (IPMI) oraz dostęp do sieci transmisji danych dla interfejsów 10 Gb/s, 25 Gb/s,

— omówi zagadnienia związane z zarządzaniem serwerem w oparciu o wbudowany interfejs www w zakresie: odczytu sensorów/czujników stanu komponentów serwera oraz konfigurację i podłączenie do monitoringu SNMP (dostarczenie bazy MIB),

— omówi scenariusz aktualizacji kodu maszynowego (Firmware) komponentów serwera,

— przekaże dokumentację techniczną dotyczącą zaoferowanego przedmiotu umowy (bądź wskaże na stronie producenta);

2) wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umowie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb).

5. Czas trwania szkolenia nie może być dłuższy niż 10 godzin zegarowych, z zastrzeżeniem, że ilość wykorzystanych godzin szkoleniowych zależna jest od oceny Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi ww. szkolenia przez okres maksymalnie 2 miesięcy od daty dostawy przedmiotu umowy (po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag). Z czynności przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony protokół odbioru.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki »MDB – Medical Data Bank«”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, umowa nr POPC.02.03.01-00-0091/19-00 zadanie 2 z wniosku o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup infrastruktury teleinformatycznej (przetwarzania danych) w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31213300 Kabelverteilschrank
31682530 Notstromversorgungsaggregate
32424000 Netzwerkinfrastruktur
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SWZ.

Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia – dostawa infrastruktury technicznej w postaci: UPS – 1 szt. PDU zarządzalne – 2 szt., szafa teleinformatyczna 19'' – 1 szt. do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 281/289 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) w ramach otrzymanego wynagrodzenia przeprowadzi szkolenie dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności:

— omówienia budowy w zakresie wykorzystanych komponentów,

— omówienia monitorowania i zarządzania w zakresie PDU oraz UPS w tym omówienia zagadnień związanych z zarządzaniem w oparciu o wbudowany interfejs www oraz konfiguracji i podłączenia do monitoringu SNMP (Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bazy MIB),

— przekaże dokumentację techniczną dotyczącą zaoferowanego przedmiotu umowy (bądź wskaże na stronie producenta).

Czas szkolenia nie może być dłuższy niż 10 godzin zegarowych, z zastrzeżeniem, że ilość wykorzystanych godzin szkoleniowych zależna jest od oceny Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi szkolenia przez okres maksymalnie 2 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia (po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag).

Z czynności przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony protokół odbioru.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki »MDB – Medical Data Bank«”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, umowa nr POPC.02.03.01-00-0091/19-00 zadanie 2 z wniosku o dofinansowanie.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowią:

— załącznik nr 4.1 do SWZ – dla 1 części zamówienia,

— załącznik nr 4.2 do SWZ – dla 2 części zamówienia,

— załącznik nr 4.3 do SWZ – dla 3 części zamówienia.

Termin dostawy – dla wszystkich części zamówienia – nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/03/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/06/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/03/2021
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie sesji otwarcia ofert na platformie zakupowej, poprzez którą prowadzone jest postępowanie (https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcia ofert dokona osoba prowadząca postępowanie – mgr Paulina Tomczak.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający posiada konto na platformie (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl) umożliwiające Wykonawcy wystawienie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z tego prawa, zobowiązany jest on wystawić fakturę w następujący sposób:

Nabywca:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116

90-924 Łódź

NIP 727-002-18-95

Odbiorca:

Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Biuro Projektu Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki Mdb –Medical Data Bank

ul. Stefanowskiego 18/22

90-924 Łódź

NIP 727-002-18-95

Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o jakich mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021