Lieferungen - 91842-2021

Submission deadline has been amended by:  111484-2021
23/02/2021    S37

Ungarn-Budapest: Server

2021/S 037-091842

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_44899914
Postanschrift: Váci út 37.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1134
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Horváth Kornél Viktor
E-Mail: horvath.kornel@dkuzrt.hu
Telefon: +36 301578872
Fax: +36 305636003
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dkuzrt.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001326802020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001326802020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Központosított közbeszerzés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szerverek és tárolók beszerzése (SRVT21)

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001326802020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48820000 Server
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) hatálya szerinti szervezetek részére „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT21)” tárgyban.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 260 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Homogén szerverek és tárolók beszerzése

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233100 Computerspeichereinheiten
72500000 Datenverarbeitungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési részének eredményeként a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata Homogén szerverek és tárolók szállítása, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az alábbi főbb termékkategóriák és mennyiségi adatok figyelembevételével:

­- 6 darab fő termékkategória: Szerverek; Adattárolók; Hálózati eszközök; Rack szekrények; Gyártói szolgáltatások; Nem gyártói szolgáltatások

­- A fő kategóriákon belül összesen 51 termékkategória

­- Összesen 21016 db árlista sor

Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. A keretmegállapodás megkötésének célja az érintett szervezeteknél már meglévő gyártói infrastruktúrához kapcsolódóan szerverek és tárolók, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a meglévő kapacitások bővítése, továbbfejlesztése és új rendszerek létrehozása céljából.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 120 000 000 000,- Ft-os (opció nélkül számított) keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a Részletes ártáblázatban terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozó „relevancia együtthatót”, melyet az adott termék/szolgáltatás becsült egységára és becsült volumene alapján meghatározott meg, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretmennyiség teljesülése jelenti.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltak alapján rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósítandó, egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendje (értéke) nettó 6 000 000 000,- Ft.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Részletes ártáblázatban szereplő termékekkel kapcsolatos szállítási határidő nem az ajánlattevők által és nem termékenként külön-külön kerül meghatározásra, hanem azt a keretmegállapodás alapján közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő jogosult meghatározni az adott közbeszerzés egy részére, vagy egészére tekintettel a keretmegállapodásban foglaltak szerint legalább 60, legfeljebb 120 naptári napban. Ezen szállítási időintervallumok alkalmazandók mind a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés, mind pedig a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a verseny újranyitása során.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 156 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy erre vonatkozó, a keretmegállapodásban foglaltak szerinti döntése alapján a keretmegállapodás 30 hónapos szerződéskötési időszaka annak időtartama alatt egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:

­- Szerződéskötési időszak (30 hónap): ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére és teljesítésére

­- Szerződés teljesítési időszak (10 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések teljesítésére van lehetőség

­- Elszámolási időszak (2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött ajánlattevők közötti - a keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló - elszámolás történik.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretösszeg 30 %-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.

Meghosszabbítás esetén a szerződés teljesítési időszak nem rövidül, a 6 hónapos meghosszabbított időtartam után következik a 10 hónapos teljesítési időszak.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Amennyiben a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzések részben vagy egészben európai uniós alapokból származó forrásból valósulnak meg, abban az esetben a verseny újranyitás ajánlattételi felhívásában megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint kerülhet sor. A verseny újranyitásának objektív szempontjai a keretmegállapodásban kerülnek rögzítésre.

2) A keretmegállapodást kötő ajánlattevők keretszáma: 5 ajánlattevő

3) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4) A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.

5) A keretmegállapodás a keretösszeg - a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének - erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 42 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig tart.

6) Ajánlatkérő a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározta valamennyi termék és szolgáltatás típus valamennyi releváns minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti eszközök felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során az ajánlatok értékelésekor szintén a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját kell alkalmazni.

7) A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:

— A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak,

— A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 7/2020-as felhívása szerinti határidőig (a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló tájékoztatásnak a DKR-en, valamint a https://dkuzrt.hu/ oldalon történő közzétételéig), és az abban foglaltak szerint a keretmegállapodás vonatkozásában önként csatlakoztak.

8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Horváth Kornél Viktor (00745), dr. Kun Dávid (01119)

9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő a legkedvezőbb és az azt követő további 4 darab, tehát összesen a keretszámot jelentő legkedvezőbb ajánlatok vonatkozásában végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlatokon túl további ajánlatokat vonjon bírálat alá.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233100 Computerspeichereinheiten
72500000 Datenverarbeitungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzési eljárás 2. közbeszerzési részének eredményeként a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata Inhomogén szerverek és tárolók szállítása, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az alábbi főbb termékkategóriák és mennyiségi adatok figyelembevételével:

— 6 darab fő termékkategória: Szerverek; Adattárolók; Hálózati eszközök; Rack szekrények; Gyártói szolgáltatások; Nem gyártói szolgáltatások

— A fő kategóriákon belül összesen 51 termékkategória

— Összesen 21395 db árlista sor

Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. A keretmegállapodás megkötésének célja az érintett szervezeteknél már meglévő gyártói infrastruktúrához kapcsolódóan szerverek és tárolók, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a meglévő kapacitások bővítése, továbbfejlesztése és új rendszerek létrehozása céljából.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 80 000 000 000,- Ft-os (opció nélkül számított) keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a Részletes ártáblázatban terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozó „relevancia együtthatót”, melyet az adott termék/szolgáltatás becsült egységára és becsült volumene alapján meghatározott meg, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretmennyiség teljesülése jelenti.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltak alapján rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósítandó, egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendje (értéke) nettó 3 000 000 000,- Ft.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Részletes ártáblázatban szereplő termékekkel kapcsolatos szállítási határidőt nem az ajánlattevők által és nem termékenként külön-külön kerül meghatározásra, hanem azt a keretmegállapodás alapján közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő jogosult meghatározni az adott közbeszerzés egy részére, vagy egészére tekintettel a keretmegállapodásban foglaltak szerint legalább 60, legfeljebb 120 naptári napban. Ezen szállítási időintervallumok alkalmazandók mind a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés, mind pedig a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a verseny újranyitása során.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 104 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy erre vonatkozó, a keretmegállapodásban foglaltak szerinti döntése alapján a keretmegállapodás 30 hónapos szerződéskötési időszaka annak időtartama alatt egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:

— Szerződéskötési időszak (30 hónap): ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére és teljesítésére

— Szerződés teljesítési időszak (10 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések teljesítésére van lehetőség

­- Elszámolási időszak (2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött ajánlattevők közötti - a keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló - elszámolás történik

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretösszeg 30 %-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.

Meghosszabbítás esetén a szerződés teljesítési időszak nem rövidül, a 6 hónapos meghosszabbított időtartam után következik a 10 hónapos teljesítési időszak.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Amennyiben a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzések részben vagy egészben európai uniós alapokból származó forrásból valósulnak meg, abban az esetben a verseny újranyitás ajánlattételi felhívásában megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint kerülhet sor. A verseny újranyitásának objektív szempontjai a keretmegállapodásban kerülnek rögzítésre.

2) A keretmegállapodást kötő ajánlattevők keretszáma: 8 ajánlattevő

3) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4) A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.

5) A keretmegállapodás a keretösszeg - a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének - erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 42 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig tart.

6) Ajánlatkérő a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során az ajánlatok értékelésekor szintén a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját kell alkalmazni.

7) A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:

— A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak,

— A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 7/2020-as felhívása szerinti határidőig (a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló tájékoztatásnak a DKR-en, valamint a https://dkuzrt.hu/ oldalon történő közzétételéig), és az abban foglaltak szerint a keretmegállapodás vonatkozásában önként csatlakoztak.

8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Horváth Kornél Viktor (00745), dr. Kun Dávid (01119)

9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő a legkedvezőbb és az azt követő további 7 darab, tehát összesen a keretszámot jelentő legkedvezőbb ajánlatok vonatkozásában végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlatokon túl további ajánlatokat vonjon bírálat alá.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. és 6. §-a szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontját. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 4. § (1a), (1b) és (2a) bekezdéseiben foglaltakra.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében - az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8-11. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy - bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén - az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:

Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciaigazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

­- a teljesítés idejét, azaz annak kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban,

— a szerződést kötő másik fél nevét

— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen)

— az ellenszolgáltatás összegét (nettó forint),

— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, a Kr. 1. § (7) és (8) bekezdése, 21/A. §-a, valamint 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan Ajánlattevő - bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén - a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat, amelyek összesített nettó értéke:

— az 1. közbeszerzési rész tekintetében legalább nettó 4 000 000 000,- Ft

— a 2. közbeszerzési rész tekintetében legalább nettó 2 000 000 000,- Ft

Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya alatt a Részletes ártáblázat „Termékkategóriák” munkalapjának „D” oszlopában a „Nem gyártói szolgáltatások” kivételével megadott 50 darab termékkategóriát érti. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a referenciának nem szükségszerű az adott termékkategórián belül a Részletes ártáblázat szerinti konkrétan meghatározott termékekből származnia, hanem bármely, az adott termékkategóriába sorolható termék megfelel a közbeszerzés tárgyának. Amennyiben a teljesített referencia a hivatkozott 50 kategória bármelyikéből (akár külön-külön, akár pedig több kategóriából együttesen) származik, melyek abban az esetben a referencia megfelel a közbeszerzés tárgyának. Értelemszerűen amennyiben egy referencia a közbeszerzés tárgyába nem tartozó eszközök szállítására/szolgáltatások teljesítésére is vonatkozott, az alkalmassági minimumkövetelménybe kizárólag a közbeszerzés tárgyából származó összegszerű teljesítések értendők bele.

Az előírás közbeszerzési részenként több referencia által, de természetesen valamennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén együttesen is igazolható, adott esetben egyetlen referencia által.

Ajánlatkérő a bemutatandó referenciák számát nem korlátozza, továbbá a magasabb előírt nettó összeg „egyszeri teljesítése” mindkét közbeszerzési részben elégséges az alkalmasság igazolására.

A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Ajánlatkérő az egyes közbeszerzési részek eredményeként megkötendő keretmegállapodások szerződésszerű teljesítéséért a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők vonatkozásában:

— az 1. közbeszerzési rész tekintetében 15 000 000,- Ft

— a 2. közbeszerzési rész tekintetében 10 000 000,- Ft

Adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő, mely biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak irányadók.

A keretmegállapodás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a keretmegállapodás X. fejezete tartalmazza.

Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezete tartalmazza.

Jótállás: A Részletes ártáblázatban Ajánlatkérő termékenként feltüntette a releváns termékcsoportokon belül az elvárt jótállás időtartamát mely valamennyi érintett termékre 36 hónap. Ezen termékek tekintetében Ajánlattevőnek a Részletes ártáblázat jótállásra vonatkozó celláját nem kell kitöltenie, azonban a Részletes ártáblázat szerinti további releváns (azaz a táblázatban kitölthető) termékek esetében fel kell tüntetnie az adott gyártó által biztosított jótállás időtartamát, melynek minimális időtartama 12 hónap. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők Részletes ártáblázata alapján összeállított árlista szerinti jótállási időtartamok irányadók, melytől az adott közbeszerzést megvalósító Ajánlatkérő nem jogosult eltérni.

A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a keretmegállapodás tartalmazza.

EU forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 13
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 16:00
Ort:

Az ajánlatok bontására az EKR-ben kerül sor.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

2) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.

3) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.

4) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

5) Ajánlattevőnek az ajánlatában egyebek mellett nyilatkoznia kell:

— arról, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá

— a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról

— az ajánlattétel függetlenségéről

— a Kbt. 36. § (1) bekezdésével kapcsolatosan.

6) A Kr. 13. §-a alapján Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

8) Jelen eljárás szerinti nyertes Ajánlattevőknek a keretmegállapodás megkötésének feltételeként legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig rendelkezniük kell (közbeszerzési részenként külön-külön):

— a keretmegállapodás alapján ellátandó feladataikra (informatikai eszközök értékesítése, szállítása) kiterjedően a tevékenységi körükhöz kapcsolódó ISO 14001 szabványnak megfelelő (azaz azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal és a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell a tanúsítvánnyal való rendelkezést az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők valamelyike rendelkezik az előírt szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal,

— a keretmegállapodás alapján nyújtandó ellátás biztonsága, valamint a keretmegállapodás tárgya szerinti termékek értékesítési útjának követhetősége érdekében az adott közbeszerzési rész Részletes ártáblázata szerinti gyártók vonatkozásában gyártói partnerséget jelentő jogviszonnyal és a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell az ezzel való rendelkezést az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők valamelyikre önmagában vagy a közös Ajánlattevők összességében rendelkeznek valamennyi érintett gyártó vonatkozásában a fentiek szerinti jogviszonnyal.

9) Ajánlattevőnek valamennyi közbeszerzési rész tekintetében, az ajánlat részeként az adott rész vonatkozásában szakmai ajánlatot kell tennie az alábbi dokumentumok benyújtásával:

— Részletes ártáblázat

— Gyártói árlista a megajánlott termékek kapcsán

10) Az ajánlat (beleértve a szakmai ajánlatot is) részeként csatolandó dokumentumokkal, benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

11) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás valamennyi közbeszerzési részében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.

12) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

13) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

14) Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, az ajánlattevők saját nyilatkozatmintáit is jogosult használni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021