Varor - 91849-2021

23/02/2021    S37

Irland-Cork: Tandläkarstolar

2021/S 037-091849

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: University College Cork (UCC)
Nationellt registreringsnummer: N/A
Postadress: 6 Elderwood
Ort: Cork
Nuts-kod: IE052 South-East
Postnummer: College Rd
Land: Irland
Kontaktperson: Ann Ryan
E-post: annryan@ucc.ie
Telefon: +353 214903039
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ucc.ie
Upphandlarprofil: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1198
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=183264&B=ETENDERS_SIMPLE
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=183264&B=ETENDERS_SIMPLE
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Simulation Units and Dental Chair Units for Cork University Dental School and Hospital (CUDSH).

Referensnummer: UCC/2021/07
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33192410 Tandläkarstolar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Validation of Simulation Units and Dental Chair Units for Cork University Dental School and Hospital (CUDSH).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33100000 Medicinsk utrustning
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
33192400 Arbetsutrustning för tandläkare
34150000 Simulatorer
34152000 Träningssimulatorer
35112100 Livräddningsdockor
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
39180000 Laboratoriemöbler
39181000 Laboratoriebänkar
51412000 Installation av utrustning för tandvård och underspecialiteter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IE052 South-East
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Co. Cork.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Validation of Simulation Units and Dental Chair Units for Cork University Dental School and Hospital (CUDSH).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Validation of Simulation Units and Dental Chair Units for Cork University Dental School and Hospital (CUDSH).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/03/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 31/03/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: High Court
Postadress: Inns Quay
Ort: Dublin 7
Land: Irland
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021