Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 91899-2018

01/03/2018    S42

Slovenija-Metlika: Razna živila

2018/S 042-091899

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 028-060657)

Pravna podlaga:

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Osnovna šola Metlika
Nacionalna identifikacijska številka: 5088925000
Poštni naslov: Šolska ulica 7
Kraj: Metlika
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8330
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Željka Janjac
E-naslov: info@osmetlika.si
Telefon: +386 73691160
Telefaks: +386 73691170
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.osmetlika.si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

»Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)«,

II.1.2)Glavna koda CPV
15800000 Razna živila
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Sukcesivna dobava živil po sklopih

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/02/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 028-060657

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: V.1
Št. sklopa: 7
Besedilo:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da

Se glasi:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne

Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

VII.2)Druge dodatne informacije: