Lieferungen - 91916-2021

23/02/2021    S37

Suomi-Tampere: Tiedonsiirtolaitteet

2021/S 037-091916

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0952029-9
Postiosoite: Hatanpään valtatie 30
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: FI-33541
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: purchase3.fdflogcom@mil.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.puolustusvoimat.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=332565&tpk=716fc031-bc2a-4979-8d97-f9c7484d7ce4
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=332565&tpk=716fc031-bc2a-4979-8d97-f9c7484d7ce4
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Taistelunjohtojärjestelmän päätelaitteet

Viitenumero: 1259/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
32260000 Tiedonsiirtolaitteet - FB01
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Taistelijan päätelaitteet, joita käytetään maanpuolustuksen joukkojen johtamisen välineenä yhdessä muun johtamiskaluston kanssa. Päätelaitteissa ajetaan tilannekuvasovellusta sekä tarvittavia muita ohjelmia ja se liittyy tiedon siirtoverkkoihin joko taistelijan reittimen, taktisen IP-tiedonsiirtolaitteen tai mobiiliverkon kautta. Päätelaitteita on kaksi (2) eri kokoa. Päätelaitteisiin tulee sisältyä tuettu ja päivitettävissä oleva Android-käyttöjärjestelmä. Laitteiden tulee olla päivitettävissä sopimuskaudella laitteiden uudenmpiin versioihin. Päätelaitteiden hankintaan sisällytetään mahdollisesti lisävarusteita, jotka valitun toimittajan tulee kyetä toimittamaan sopimuskaudella.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Päätelaite kokoluokka 5"–8"

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
32260000 Tiedonsiirtolaitteet - FB01
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankittava määrä sopimuskauden aikana on enintään 2 000 kpl. Arvio vuosittaisesta hankintamäärästä on n. 1 000 kpl, mutta määrä voi olla suurempi tai pienempi.

Laitteessa on oltava tuettu ja päivitettävissä oleva Android-käyttöjärjestelmä.

Laitteen tulee täyttää vaatimusmäärittelyn (liite 1a) ja vaatimustaulukossa (liite 1b) ilmoitetut vähimmäisvaatimukset (kriittiset) koskien laitekokoa 5"– 8". Tarjouksen laadullinen pisteytys tehdään ensi- ja toissijaisten vaatimusten, jotka koskevat laitekokoa 5"–8", perusteella. Vaatimustaulukon vaatimukset 2.2.2.2, 2.3.1.2. ja 2.3.1.4 eivät koske laitekokoa 5"–8", ja näihin vaatimuksiin ei tule vastata.

Vaatimukset tullaan todentamaan ja arvioimaan tarjouksen ja sen mukana toimitettujen liitteiden perusteella.

Lisäksi hankintayksikkö pidättää oikeuden tarvittaessa testata itse tai kolmannen osapuolen toimesta tarjottuja laitteita todentaakseen ja arvioidakseen vaatimusmatriisissa asetettujen vaatimusten täyttymisen. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava 14 vrk aikana enintään viisi (5) laitetta hankintayksikölle. Hankintayksikkö korvaa tarjoajalle laitteiden hinnan tarjouksessa annetun vuoden 2021 hinnan mukaisesti.

Tarjoajan tulee perehtyä myös Käyttöympäristökuvaukseen (liite 2) sekä Reititin MDAL11 tietoihin (liite 3).

Tarjoajan tulee täyttää excel-muodossa oleva vaatimustaulukko (liite 1ba) ja liittää täytetty vaatimustaulukko tarjouksen liitteeksi kohdassa Hankinnan kriteerit. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen myös vaatimustaulukossa pyydetyt asiakirjat ja selvitykset.

Tarjoajan tulee tarjota myös laitteeseen soveltuvat seuraavat lisävarusteet:

– Vara-akku

– Powerbank

– Virtlähde/latauslaite

– Tarvittavat kaapelit

– Kantolaite/reppu.

Tarkentavat tiedot ja yksikköhinnat tulee ladata erillisellä lomakkeella kohtaan Hankinnan kohteen kriteerit. Lisävarusteet eivät vaikuta tarjouksen arviointiin (hinta ja laatu).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella. Optiokaudella voidaan hankkia enintään 2 000 kpl päätelaitteita kokoluokkaa 5"–8".

Hankintayksikön tulee ilmoittaa ensimmäisen optiovuoden käytöstä toimittajalle 31.12.2022 mennessä ja toisen optiovuoden käytöstä 31.12.2023 mennessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Ks. kohta II.2.7).

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Päätelaite kokoluokka 9"–11"

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
32260000 Tiedonsiirtolaitteet - FB01
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankittava määrä sopimuskauden aikana on enintään 1 000 kpl. Arvio vuosittaisesta hankintamäärästä on n. 500 kpl, mutta määrä voi olla suurempi tai pienempi.

Laitteessa on oltava tuettu ja päivitettävissä oleva Android-käyttöjärjestelmä.

Laitteen tulee täyttää vaatimusmäärittelyn (liite 1a) ja vaatimustaulukossa (liite 1b) ilmoitetut vähimmäisvaatimukset (kriittiset) koskien laitekokoa 9"–11". Tarjouksen laadullinen pisteytys tehdään ensi- ja toissijaisten vaatimusten, jotka koskevat laitekokoa 9"–11", perusteella.

Vaatimustaulukossa vaatimukset 2.2.2.1, 2.3.1.1 ja 2.3.1.3 eivät koske laitekokoa 9"–11", ja näihin vaatimuksiin ei tule vastata.

Vaatimukset tullaan todentamaan ja arvioimaan tarjouksen ja sen mukana toimitettujen liitteiden perusteella.

Lisäksi hankintayksikkö pidättää oikeuden tarvittaessa testata itse tai kolmannen osapuolen toimesta tarjottuja laitteita todentaakseen ja arvioidakseen vaatimusmatriisissa asetettujen vaatimusten täyttymisen. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava 14 vrk aikana enintään viisi (5) laitetta hankintayksikölle. Hankintayksikkö korvaa tarjoajalle laitteiden hinnan tarjouksessa annetun vuoden 2021 hinnan mukaisesti.

Tarjoajan tulee perehtyä myös Käyttöympäristökuvaukseen (liite 2) sekä Reititin MDAL11 tietoihin (liite 3).

Tarjoajan tulee täyttää excel-muodossa oleva vaatimustaulukko (liite 1ba) ja liittää täytetty vaatimustaulukko tarjouksen liitteeksi kohdassa Hankinnan kriteerit. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen myös vaatimustaulukossa pyydetyt asiakirjat ja selvitykset.

Tarjoajan tulee tarjota myös laitteeseen soveltuvat seuraavat lisävarusteet:

– Vara-akku

– Powerbank

– Virtlähde/latauslaite

– Tarvittavat kaapelit

– Kantolaite/reppu.

Tarkentavat tiedot ja yksikköhinnat tulee ladata erillisellä lomakkeella kohtaan Hankinnan kohteen kriteerit. Lisävarusteet eivät vaikuta tarjouksen arviointiin (hinta ja laatu).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella. Optiokaudella voidaan hankkia enintään 1 000 kpl päätelaitteita kokoluokkaa 9"–11".

Hankintayksikön tulee ilmoittaa ensimmäisen optiovuoden käytöstä toimittajalle 31.12.2022 mennessä ja toisen optiovuoden käytöstä 31.12.2023 mennessä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Ks. kohta II 2.7).

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 104-250227
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/03/2021
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/08/2021
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/03/2021
Paikallinen aika: 15:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/02/2021