Supplies - 91933-2021

Submission deadline has been amended by:  102544-2021
23/02/2021    S37

România-Constanța: Echipamente de protecţie

2021/S 037-091933

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța
Număr naţional de înregistrare: 15113490
Adresă: Str. Ferdinand nr. 100
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900709
Țară: România
Persoană de contact: Gheorghe Arnăutu
E-mail: spitalinf@yahoo.com
Telefon: +40 241484522
Fax: +40 241615491
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.infectioaseconstanta.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113926
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente de protecție 5 loturi

Număr de referinţă: 15113490202115
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare, pe loturi, de echipamente si aparatura medicala, astfel:

— lot 1 – echipamente de protecție personal medical;

— lot 2 măști simple;

— lot 3 măști FFP2- FFP3;

— lot 4 dezinfectanți;

— lot 5 echipamente de protecție.

Valoarea totală estimată fără TVA: 11 823 800,00 RON fara TVA, astfel:

— lot 1 – echipamente de protecție personal medical – 7 216 900,00 RON fara TVA;

— lot 2 – măști simple – 177 000,00 RON fara TVA;

— lot 3 – măști FFP2- FFP3 – 1 107 440,00 RON fara TVA;

— lot 4 – dezinfectanți 2 426 460,00 RON fara TVA;

— lot 5 – echipamente de protecție – 896 000,00 RON fara TVA.

Achizitionarea echipamentelor medicale care fac obiectul prezentei documentatii de atribuire este de o importanta deosebita pentru Spitalul de Boli Infectioase Constanta, deoarece contribuie la:

— consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, in contextul COVID-19;

— consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

Durata de livrare va fi exprimată în zile calendaristice, începând cu data emiterii comenzii de către autoritatea contractantă.

Durata de livrare a echipamentelor, nu va depăşi durata maximă de livrare de:

— pentru lotul nr. 1 – 30 de zile calendaristice de la emiterea comenzii de către autoritatea contractantă;

— pentru lotul nr. 2 – 30 de zile calendaristice de la emiterea comenzii de către autoritatea contractantă;

— pentru lotul nr. 3 – 30 zile zile calendaristice de la emiterea comenzii de către autoritatea contractantă;

— pentru lotul nr. 4 – 30 zile zile calendaristice de la emiterea comenzii de către autoritatea contractantă;

— pentru lotul nr. 5 – 30 zile zile calendaristice de la emiterea comenzii de către autoritatea contractantă.

Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de maximum 30 de zile si cuprinde:

(a) durata maxima de livrare asumata de contractat pentru echipamentele care fac obiectul lotului respectiv, care cuprinde: durata de livrare efectiva, care incepe de la data emiterii comenzii de catre responsabilul de contract din partea auroritatii contractante.

La stabilirea duratei de livrare propusa pentru fiecare echipament, ofertantii vor avea in vedere ca aceasta sa cuprinda toate etapele enumerate;

(b) perioada aferenta facturarii si efectuarii platilor. Plata facturilor emise se va efectua in termen de 45 zile de la emiterea acestora;

(a) numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile;

(b) termenul de 18 zile se compune din:

— 11 zile pentru solicitarea de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— trei zile pentru raspunsul la solicitarile de clarificari;

— patru zile pentru validare ANAP anterior termenului de raspuns.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 11 823 800.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

NUMARUL DE LOTURI PENTRU CARE POT FI DEPUSE OFERTE: 1 SAU MAI MULTE LOTURI, DAR PENTRU TOATE POZITIILE APARTINAND LOTULUI

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA JUD CONSTANTA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MANUSI CHIRURGICALE (STERILE, PERECHE) 100000 BUC,

MANUSI NITRIL 200000 BUC,

OCHELARI PROTECTIE 12000 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: COMPONENTA TEHNICA / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 896 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROIECT: “Consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”, Cod SMIS 2014+139409

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MASTI FFP2, FFP3

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA JUD CONSTANTA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MASTI FFP2 56000 BUC,

MASTI FFP3 12000 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: COMPONENTA TEHNICA / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 107 440.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROIECT: “Consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”, Cod SMIS 2014+139409

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MASTI SIMPLE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA JUD CONSTANTA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MASTI SIMPLE 150000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: COMPONENTA TEHNICA / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 177 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROIECT: “Consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”, Cod SMIS 2014+139409

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE PENTRU PERSONAL MEDICAL

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA JUD CONSTANTA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

COMBINEZON DE PROTECTIE IMPERMEABIL PELICULIZAT 71000 BUC,

HALATE UNICA FOLOSINTA 150000 BUC,

HALATE CHIRURGICALE 100000 BUC,

CAPELINE 210000 BUC,

BOTOSEI 210000 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: COMPONENTA TEHNICA / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 216 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROIECT: “Consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”, Cod SMIS 2014+139409

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTANTI

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA JUD CONSTANTA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DEZINFECTANT SPRAY PT SUPRAFETE (EXPUSE LA ATINGERE) 10000 BUC,

SERVETELE DEZINFECTANTE (PENTRU SUPRAFETE) BUC 10000,

DEZINFECTANT DETERGENT PENTRU SUPRAFETE 2000 LITRI,

DEZINFECTANT MAINI 3000 LITRI,

DEZINFECTANT PT NEBULIZATOR 2000 LITRI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: COMPONENTA TEHNICA / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 426 460.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

PROIECT: “Consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”, Cod SMIS 2014+139409

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici (ofertanți/terți susținători /subcontractanții) trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese):

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

— Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt:

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local la momentul prezentarii acestora

— documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea 98/2016, dacă este cazul,

— Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016

In

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese):

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

Manager: Conf. Univ. Dr. Halichidis Stela

Presedinte: Conf Univ Dr Cambrea Claudia – Director Medical

Membri: Ec Popa Nina – Director financiar contabil

Ec.Arnautu Gheorghe - Sef Serv AATIAT

Dr Carp Dalia Sorina – medic sef laborator

Dr Resul Ghiulendan medic anatomie patologica

As Soitarau Marilena asistent sef sectia adulti 1

As Ionescu Mirela asistent sef sectia adulti 2

Dr Mitan Iuliana Romelia - medic ATI

Ing Ursachi Cristian - Inginer Serv Achizitii Contractare

As Punga Mariana asistent sectia HIV

Dr Dumitrescu Petronela Anca – medic laborator

As Lascu Florentina – asistent sef sectia copii

Ec Tica Alexandra – Economist Compartiment Achizitii Contractare

Ec Samara Stela - Economist Compartiment Achizitii Contractare

Moise Alexandru - expert tehnic cooptat

Chitac Florina Ioana - expert cooptat achzitii publice

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Se va completa DUAE de catre toti operatorii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

b) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

— angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute in Legea 98/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, iar la solicitarea autoritatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

Nota 2: Documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Nota 3: Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) din care sa reiasa ca operatorii economici straini nu au obligatii de plata restante a impozitelor la momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile legislatiei din tara de rezidenta.

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute in prevederile legale de mai sus, persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

— operatorul economic este legal constituit,

— nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

— faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

— datele de identificare ale operatorului economic,

— actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

 Cerinte specifice:

Autoritatea contractanta va solicita operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor documente justificative, astfel:

a) avizul de functionare emis de MS privind activ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 11/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Criteriul de atribuire; Pentru toate loturile - Cel mai bun raport calitate – preț

Operatorul economic selectat, va fi cel care va ocupa primul loc in ordine descrescatoare a punctajului rezultat prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.

Factorii de evaluare si punctajul acordat sunt in conformitate cu ANEXELE 1-5 „CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI FACTORII DE EVALUARE” pentru fiecare lot in parte, atasata documentatiei de atribuire si fisei de date a achizitiei.

 DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Oferta cu valoare P total cea mai mare va fi declarata câstigatoare.

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte.

Oferta castigatoare a fi cea care va indeplini urmatoarele conditii:

— Indeplineste toate cerintele de calificare solicitate prin Fisa de date a achizitiei, respectiv este acceptabila

— A depus oferta conforma, respectiv indeplineste toate cerintele specificate in caietul de sarcini,

— In cazul in care o oferta nu indeplineste cerintele specificate in caietul de sarcini, va fi respinsa ca fiind neconforma. In cazul in care un ofertant a prezentat oferta tehnica in conformitate cu cerintele minime asa cum au fost specificate in caietul de sarcini, iar expertii propusi indeplinesc doar cerintele minime, acestora se va aplica algoritmul de calcul mentionat (nu vor fi nepunctati sau respinsi),

— A intrunit cel mai mare punctaj rezultat in urma aplicarii algoritmului de calcul

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.

În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021